Stanowisko adwokatury w sprawie deregulacji

19.04.2012

Naczelna Rada Adwokacka przesłała do Ministerstwa Sprawiedliwości uwagi do projektu deregulacyjnego.

W opinii, adwokaci piszą m.in., że „proponowane rozwiązania prowadzą do obniżenia poziomu merytorycznego przygotowania osób starających się o prawo wykonywania zawodu adwokata, co w konsekwencji będzie prowadzić do obniżenia jakości świadczonej pomocy prawnej”.

Treść stanowiska przedstawia argumentację odnośnie sprzeciwu skrócenia okresu dojścia do zawodu poprzez ukończenie aplikacji lub poprzez tzw. drogę pozaaplikacyjną. W kwestii rządowej propozycji wyeliminowania z egzaminu adwokackiego części polegającej na rozwiązaniu testu, adwokaci sugerują w zamian „zastąpienie jej innym elementem egzaminu sprawdzającym wiedzę, np. polegającym na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych […] lub na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa o ustroju organów ochrony prawnej, prawa samorządu terytorialnego i prawa Unii Europejskiej”.

Adwokaci zgodnie uważają, że „działanie w interesie publicznym ma przynieść korzyść społeczeństwu w postaci powierzenia wykonywania usług prawniczych korpusowi osób należycie do tego przygotowanych i wykształconych w materii prawa”.

Czytaj: stanowisko

Tagi: ministerstwo, deregulacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email