Stanisław Mikke laureatem Nagrody im. Edwarda Wende

13.01.2012

Adw. Stanisław Mikke, były redaktor naczelny „Palestry”, który zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej w Smoleńsku został wyróżniony Nagrodą im. Edwarda Wende za zasługi dla Adwokatury i szerzenie etosu społecznika wśród prawników.

12 stycznia w redakcji Rzeczpospolitej odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody. Odebrali ją żona - Bożena Mikke wraz z synem – Włodzimierzem Mikke.

Laudację odczytała sędzia Teresa Romer, przewodnicząca kapituły Nagrody. - Cokolwiek robił, robił to z oddaniem, ogromną pasją i niezwykłą precyzją. W taki sposób wykonywał swoje obowiązki zawodowe, tak kierował pismem Palestra, i z takim uporem walczył o prawdę katyńską. Zgromadzeni na uroczystości goście podkreślali, że adw. Stanisław Mikke był w środowisku adwokackim uważany za autorytet, był osobą z której zdaniem każdy się liczył.

Nagrodę im. Edwarda Wende wręczono po raz ósmy. Jest ona przyznawana prawnikom zaangażowanym w działalność publiczną, za krzewienie i podnoszenie kultury prawnej, realizację idei państwa prawa oraz za działania mające na celu rozwój dorobku prawnego i umacnianie demokracji. Dotychczasowymi laureatami nagrody są: Jan Rokita, prof. Witold Kulesza, prof. Marek Safjan, adw. Jacek Taylor, adw. Marek A. Nowicki oraz prof. Stanisław Waltoś.

Czytaj laudację

Tagi: Palestra, konkurs

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email