Stan wykonywania wyroków ETPCz

13.04.2012

Adw. Monika Gąsiorowska i adw. Justyna Metelska z komisji Praw Człowieka przy NRA uczestniczyły 12 kwietnia w posiedzeniu sejmowej komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym omawiano wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.  Poniżej zamieszczamy relację Pań Mecenas ze spotkania.


W czwartek, 12 kwietnia 2012 r. w gmachu Sejmu w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP na temat wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Przewodniczący Komisji, poseł Ryszard Kalisz, zapowiedział, iż spotkanie na temat wykonywania wyroków jest pierwszym z cyklu spotkań związanych z parlamentarną kontrolą wykonywania wyroków oraz chęci zwiększenia aktywności Parlamentu RP w kontroli w implementacji orzecznictwa strasburskiego.

Kolejne spotkanie ma się odbyć za rok. W międzyczasie w maju br. ma się odbyć spotkanie w Senacie poświęcone tej samej tematyce.

Głos zabrali przedstawiciele resortu sprawiedliwości – wiceminister  Wojciech Węgrzyn oraz sędzia Szymon Janczarek. Przedstawiciel MSZ Jakub Wołąsiewicz (dyrektor Departamentu do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka) przedstawił informacje dotyczące prac Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W spotkaniu uczestniczyli posłowie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk prawniczych.

Z ramienia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka udział wzięli dr Adam Bodnar, dr Dorota Pudzianowska oraz Michał Chylak zwracając uwagę niewykonywanie przez Polskę wyroków ETPC w takich obszarach jak m.in. przeludnienie w więzieniach (m.in. sprawy Sikorski p. Polsce, Orchowski p. Polsce), stosowanie aresztu tymczasowego (m.in. Kauczor p. Polsce), rzetelność postępowań lustracyjnych (m.in. sprawy Luboch p. Polsce, Matyjek p. Polsce), prawo do życia (m.in. Dzieciak p. Polsce), nauczanie etyki w szkołach (Grzelak p. Polsce), prawo o zgromadzeniach (Bączkowski i inni p. Polsce), sprawy własnościowe (m.in. Potomska i Potomski p. Polsce, Polańscy p. Polsce).

W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej  - adw. Justyna Metelska oraz adw. Monika Gąsiorowska, która zabrała głos na posiedzeniu.

Obecna na posiedzeniu wicemarszałkini Wanda Nowicka, pytała o wykonanie wyroku A.Tysiąc p. Polsce i RR p. Polsce. W tym temacie wypowiedziała się także przedstawicielka Federacji na Rzecz Kobiet i planowania Rodziny Karolina Więckiewicz.

Wiceprzewodniczący Komisji, poseł Robert Biedroń pytał dlaczego od lat nie zostały wykonane wyroki Bączkowski p. Polsce oraz Grzelak p. Polsce.

Sędzia SSN Katarzyna Gonera oraz sędzia Szymon Janczarek poinformowali zebranych, że w tym roku planowane jest rozpoczęcie 7-letniego cyklu szkoleń i wykładów dla sędziów. Mają one na celu zwiększenie świadomości i podniesienie umiejętności posługiwania się orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez sędziów.

Obecni wskazali, iż większą rolę w procesie wykonywania wyroków winno pełnić Ministerstwo Sprawiedliwości z uwagi na swoje kompetencje.

W Polsce na wykonanie czeka prawie 800 wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Na spotkaniu Komisja przegłosowała dezyderatę o coroczne przedstawianie przez rząd informacji na temat stanu wykonania wyroków ETPC przez Polskę.

adw. Monika Gąsiorowska

adw. Justyna Metelska

 

Tagi: człowieka, komisja, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email