Słowo się rzekło – zostaje tak jak było

12.04.2012

Sonda w sprawie modernizacji grafiki strony adwokatura.pl cieszyła się najmniejszym powodzeniem ze wszystkich dotychczasowych. Oddano jedynie 62 głosy, co przy rekordowym wyniku sondy w sprawie 120,-zł taksy adwokackiej, w której oddano 716 głosów dowodzi, iż sprawa ta nie budzi większego zainteresowania naszego środowiska. A ponieważ większość głosów jest za utrzymaniem obecnej grafiki – nasza strona (przynajmniej na razie) zostaje w dotychczasowym kształcie.

Tymczasem zmieniamy pytanie. W dniu 3 maja 2012r. zacznie obowiązywać nowelizacja KPC, która m.in. wprowadzi prekluzję sędziowską. W związku z tym stawiamy pytanie, jak my – członkowie Adwokatury – oceniamy nową treść art. 207 KPC. Zachęcam wszystkich do głosowania.

Adw. Rafał Dębowski

Przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej NRA

Tagi: kodeks

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email