Samorządy zawodowe wzywają Premiera do debaty

14.12.2011

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego chce rzetelnej, merytorycznej i odpowiedzialnej społecznie debaty z Premierem Donaldem Tuskiem na temat tzw. deregulacji zawodów zaufania społecznego.

Członkowie porozumienia przyjęli 12 grudnia stanowisko, w którym sprzeciwiają się zapowiadanym przez rząd planom deregulacji. – Dostęp do zawodów zaufania publicznego został już otwarty i jako problem społeczny nie istnieje. Istnieją natomiast środowiska polityczne, które nie są zainteresowane utrzymaniem wysokiego profesjonalizmu usług zawodowych, bezpieczeństwem zdrowotnym, majątkowym, prawnym i budowlanym, jak również przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, która jest hamulcem do odnoszenia za wszelką cenę, jedynie wedle skuteczności działania, korzyści materialnych – czytamy w dokumencie.

Sygnatariusze zwracają uwagę, że uzyskanie uprawnień zawodowych nie może być jedynie wynikiem zdobywania wiedzy czysto teoretycznej, potwierdzonej wyłącznie egzaminem, ale musi opierać się na praktyce i zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Podkreślają też, że pozbawienie samorządów zawodów zaufania publicznego możliwości ochrony interesu publicznego doprowadzi do istotnego pogorszenia jakości świadczonych usług zawodowych, zagrażając bezpieczeństwu obywateli naszego państwa.

Czytaj: Stanowisko Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Tagi: deregulacja, samorząd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email