RPO zajmie się sytuacją prawną chorych psychicznie

28.06.2012

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości wystąpienie generalne, wskazując na potrzebę podjęcia zmian legislacyjnych dotyczących poprawy sytuacji prawnej osób objętych przymusową hospitalizacją w szpitalach psychiatrycznych. Jest to reakcja na działania Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej podjęte rok temu.

W sierpniu 2011 roku Komisja zwróciła uwagę na ten problem różnym instytucjom publicznym, w tym Rzecznikowi Praw Obywatelskich, oraz mediom. Zdaniem adwokatów obecne przepisy budzą wątpliwości pod kątem praw i wolności obywatelskich osób, objętych postępowaniem przewidzianym w trybie przepisów ustawy o ochronie zdrowia publicznego, w zakresie braku zapewnienia im pomocy profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, gdy w postępowaniu sądowym zapada decyzja o przymusowym pozbawieniu ich wolności.

Art. 48 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dotyczy postępowania o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, który daje sędziemu jedynie możliwość przyznania osobie chorej psychicznie adwokata z urzędu. Zdaniem Komisji udział profesjonalnego pełnomocnika powinien być obligatoryjny, ponieważ tylko w takiej sytuacji zostanie zapewniona realna ochrona praw osoby chorej psychicznie.

Rzecznik Praw Obywatelskich podziela opinię o potrzebie wprowadzenia regulacji przewidującej obowiązkową pomoc prawną dla osoby będącej stroną postępowania w przedmiocie przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego. Zwraca też uwagę na postępowanie dotyczące nakazania wypisania ze szpitala psychiatrycznego oraz postępowania w sprawie umieszczenia, bez zgody, w domu pomocy społecznej, w których sąd opiekuńczy orzeka po przeprowadzeniu rozprawy.

Czytaj również:

Osoba chora psychicznie musi być reprezentowana przez adwokata

Pismo RPO do min. Jarosława Gowina

Pismo RPO do min. Bartosza Arłukowicza

Tagi: pełnomocnik, człowieka, ministerstwo, sąd, komisja, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email