Prof. Adam Rotfeld laureatem nagrody im. Edwarda Wendego

30.11.2012

29 listopada po raz dziewiąty kapituła nagrody im. Edwarda Wendego wyróżniła osobę, która zasłużyła się dla krzewienia kultury prawnej. Tym razem laureatem został prof. Adam Rotfeld.

- Takt, śmiałość w budowaniu pozycji Polski na świecie i przysparzanie jej szacunku to jedna z wielu zasług tegorocznego laureata – mówił podczas wręczenia nagrody adw. Tomasz Wardyński. Zaproszeni na uroczystość goście podkreślali niezliczone zasługi prof. Rotfelda.

Prof. Adam Rotfeld, urodził się pod Lwowem w rodzinie pochodzenia żydowskiego. Syn adwokata Leona Rothfelda. Prof. Rotfeld zasłużył się przede wszystkim na polu międzynarodowym – zarówno w pracy dla ONZ jak i NATO. W wielu organizacjach międzynarodowych zajmował się kwestiami bezpieczeństwa. Przyczynił się do pokojowego rozstrzygnięcia sporu w Naddniestrzu. Jako wiceprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych włożył wiele wysiłku w naprawę stosunków polsko-rosyjskich. W rządzie Włodzimierza Cimoszewicza (od stycznia do października 2005) pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. W czasach kiedy był szefem polskiej dyplomacji upamiętnił adw. Rafała Lemkina nadając jednej z sal w ministerstwie jego imię. Tym samym przywracając pamięć o twórcy pojęcia „ludobójstwo”.

Nagroda im. adw. Edwarda Wendego przyznawana jest osobom zaangażowanym w działalność publiczną, za krzewienie i podnoszenie kultury prawnej, realizację idei państwa prawa oraz za działania mające na celu rozwój dorobku prawnego i umacnianie demokracji. Dotychczasowymi laureatami nagrody są: Jan Rokita, prof. Witold Kulesza, prof. Marek Safjan, adw. Jacek Taylor, adw. Marek A. Nowicki prof. Stanisław Waltoś oraz adw. Stanisław Mikke. Wyróżnienie przyznaje kapituła nagrody, w skład której wchodzą m.in. rodzina mec. Wendego, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, prof. Władysław Bartoszewski, Czesław Bielecki, red. Ewa Usowicz oraz laureaci lat ubiegłych.

 

Tagi: nagroda

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email