PREZYDIUM NRA

11.09.2011


Adw. Andrzej Zwara
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Adw. Jerzy Glanc
Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Adw. Jacek Trela
Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Adw. Rafał Dębowski
Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej
Adw. Bartosz Grohman
Zastępca Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej
Adw. Mirosława Pietkiewicz
Skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej
Adw. Ewa Krasowska
Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej
Adw. Zenon Marciniak
Członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
Adw. Jerzy Zięba
Członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

 
Osoby współpracujące z Prezydium NRA:
 

  • Adw. Ziemisław Gintowt, Przewodniczący Zespołu Doradców Prezesa NRA

  • Adw. Andrzej Bąkowski, Doradca Prezesa NRA

  • Adw. Andrzej Siemiński, Doradca Prezesa NRA ds. Organizacyjnych i Skargowych

  • Adw. Anisa Gnacikowska, Przewodnicząca zespołu Sekretarzy Prawniczych NRA

  • Adw. Tadeusz Wiatrzyk, Sekretarz Prawniczy NRA

  • Adw. Agnieszka Winiarska, Sekretarz Prawniczy NRA


Dodatkowe informacje i kontakt

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email