Prawie pół tysiąca nowych adwokatów w szeregach palestry

19.10.2012

Dla 471 osób przystępujących do egzaminu adwokackiego zakończył się on pomyślnie. Przystąpiło do niego 626 osób, zdało 75% z nich.

Podobnie jak w latach ubiegłych, do egzaminu lepiej przygotowani byli aplikanci adwokaccy. Zakończył się on sukcesem dla 84% zdających z tego grona. Nieco gorzej poszło osobom, które przystąpiły do egzaminu bez odbycia aplikacji (jak np. doktorzy nauk prawnych, prawnicy zatrudnieni przez pewien czas w kancelariach adwokackich czy mający odpowiedni staż referendarze sądowi). W tej grupie zdało 45%.

Najlepszym przygotowaniem wykazali się zdający przed komisją gdańską. Tam, spośród 30 kandydatów przystępujących do egzaminu, zdało aż 28 osób. Nie gorzej poradzili sobie zdający przed komisją w Łodzi i Poznaniu, gdzie wyniki zdawalności przekroczyły 80%.

- Obecnie jest ogromna konkurencja na rynku prawniczym, świeżo upieczonym adwokatom nie będzie więc łatwo rozpocząć karierę. Wierzę jednak mocno, że zdobyta wiedza i doświadczenie na dotychczasowej ścieżce zawodowej przyniesą profity i młodzi adwokaci świetnie sobie poradzą. – powiedział adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

Z kolei adw. Małgorzata Gruszecka, koordynatorka przebiegu egzaminu z ramienia NRA, zwróciła uwagę na wyniki egzaminów osób po aplikacji i tych, które były ustawowo uprawnione do przystąpienia do egzaminu w drodze pozaaplikacyjnej. – Tak wyraźna różnica w wynikach egzaminu wskazuje, że aplikacja adwokacka najlepiej przygotowuje do wykonywania zawodu. Aplikanci nie tylko okazali się lepiej przygotowani merytorycznie, ale też wykazali się zimną krwią w tak stresujących warunkach, jakimi były kilkudniowe, trudne i wyczerpujące egzaminy. – powiedziała.

Pani Mecenas podziękowała wszystkim członkom komisji egzaminacyjnych - szczególnie zastępcom przewodniczących komisji - za wniesioną pracę, zaangażowanie i obiektywizm. Podziękowania należą się również wydawnictwom: C.H. Beck, Lexis oraz Wolters Kluwer za pomoc w organizacji egzaminu i bezpłatne udostępnienie materiałów pomocnych w egzaminie.

Egzamin adwokacki przeprowadza Ministerstwo Sprawiedliwości. Przyszli adwokaci zdawali egzamin w 12 komisjach, w ośmiu miastach na terenie całego kraju. Od trzech lat ich wiedza sprawdzana jest wyłącznie w formie pisemnej w dwóch częściach: testowej i opisowej.

Tagi: egzamin

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email