Poszukiwani adwokaci chcący pomagać potrzebującym kobietom

24.02.2012

Fundacja Centrum Praw Kobiet zachęca adwokatów i aplikantów adwokackich do współpracy na zasadach wolontariatu przy udzielaniu porad prawnych i reprezentowaniu podopiecznych Fundacji przed polskimi sądami oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Do apelu dołącza się Komisja Praw Człowieka NRA.  

Centrum Praw Kobiet poszukuje osób, które:  • zdecydują się na podjęcie długoterminowej współpracy z Fundacją,


  • są gotowe do pomocy kobietom doświadczającym przemocy i ich dzieciom,


  • mają łatwość w kontaktach i nie boją się wyzwań,


  • są zainteresowane problematyką przemocy wobec kobiet (przemoc w rodzinie, seksualna, molestowanie seksualne w miejscu pracy, stalking) oraz dyskryminacji ze względu na płeć,


  • są zainteresowane problematyką odpowiedzialności Państwa za niedopełnienie pozytywnego obowiązku ochrony ofiar przemocy oraz odpowiedzialności funkcjonariuszy Państwa za niedopełnienie obowiązków służbowych (art. 231 kk).
Ze swej strony CPK oferuje:  •  szkolenia z zakresu przemocy wobec kobiet oraz pierwszego kontaktu,


  • możliwość świadczenia pomocy w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym, mailowym,


  • możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów.
Fundacja Centrum Praw Kobiet jest organizacją pożytku publicznego. Od chwili powstania – w 1994 roku - prowadzi aktywną działalność na rzecz praw kobiet i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rocznie pomaga kilku tysiącom kobiet. W swojej pracy stara się łączyć pomoc dla kobiet i ich dzieci z działaniami edukacyjnymi i lobbingiem na rzecz zmian w prawie. Świadczy pomoc prawną (w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym oraz mailowym), psychologiczną, socjalną, doradztwo finansowe. Prowadzi ośrodek, w którym kobiety uciekające przed przemocą mogą wraz z dziećmi znaleźć bezpieczne schronienie. Ponadto wydaje i upowszechnia bezpłatnie poradniki prawne i psychologiczne oraz ulotki dotyczące problemów, z jakim stykają się jej podopieczne. Centrum Praw Kobiet posiada oddziały w Łodzi, w Gdańsku oraz we Wrocławiu.

Adwokaci zainteresowani współpracą mogą zgłaszać się bezpośrednio do Fundacji:

Centrum Praw Kobiet

ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa,

tel./fax: +48 (22) 652-01-17, +48 (22) 622-25-17

tel.kom. 604 402 994

e-mail: temida@cpk.org.pl, www.cpk.org.pl

Tagi: człowieka, komisja, pomoc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email