Postępowanie dyscyplinarne jest zgodne z Konstytucją

25.06.2012

Przepisy przewidujące, że kasacja od orzeczeń wydanych w drugiej instancji przez sądy dyscyplinarne dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów, może być wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa, jak również rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej, są zgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

25 czerwca b.r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zakresu kontroli sądowej nad postępowaniami dyscyplinarnymi wobec adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów.

Tryb kontroli orzeczeń wydanych przez sąd dyscyplinarny zapewnia w wyjątkowych przypadkach możliwość wniesienia nadzwyczajnego środka odwoławczego. Kontrola ogranicza się tylko do orzeczeń, poprzez wydanie których doszło do rażącego naruszenia prawa, jak również rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich możliwość taka powinna być za każdym razem poddana pod ostateczne rozstrzygnięcie sądu państwowego.

Trybunał jednak uważa, że obecne przepisy nie naruszają Konstytucji.

Czytaj informację Trybunału Konstytucyjnego (K9/10)

Tagi: dyscyplinarny, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email