Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji

30.04.2012

Instytut Nauk Prawnych przy Polskiej Akademii Nauk uruchomił rekrutację na III edycję Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji. Adwokaci, z tytułu uczestnictwa w warsztatach i seminariach, otrzymają punkty w ramach doskonalenia zawodowego.

Kompleksowy i wszechstronny program obejmuje zarówno problematykę prawną, jak i ekonomiczną, antymonopolową i regulacyjną. Przedmiotem zajęć są zasady obowiązującego prawa oraz krajowe i unijne orzecznictwo antymonopolowe: Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Najwyższego, oraz orzecznictwo komisji i sądów unijnych.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych INP PAN i renomowanych polskich uczelni oraz przez praktyków: sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Sądzie Okręgowym, a także pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zapisy trwają do 30 września br. Studia mają charakter dwusemestralny. Rozpoczynają się w październiku 2012 r. i odbywają się w systemie dziewięciu sobotnio-niedzienych zjazdów. Spotkania mają miejsce raz w miesiącu. Całkowita wysokość czesnego wynosi 4500 zł.

Szczegółowe informacje o studium dostępne są na stronie Instytutu Nauk Prawnych PAN: http://www.inp.pan.pl w zakładce: „Studia Podyplomowe – III edycja Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji” lub pod numerem telefonu: 517-907-504.

Tagi: szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email