Pilny komunikat dla adwokatów i aplikantów adwokackich biorących udział w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw

22.02.2012

Naczelna Rada Adwokacka uprzejmie prosi wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich zaangażowanych w akcję Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw o niewypełnianie kwestionariuszy dotyczących udzielanych porad w ramach akcji, które są udostępniane w Ośrodkach Pomocy.

Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że publiczne udostępnianie danych dotyczących klienta oraz rodzaju i formy pomocy prawnej narusza tajemnicę zawodową i ustawę o ochronie danych osobowych.

Naczelna Rada Adwokacka wystosowała pismo do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o formalne wycofanie niniejszego kwestionariusza.

adw. dr Monika Strus-Wołos

Członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Tagi: pomoc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email