Pierwsze zawodowe szkolenie dla adwokatów na mediatorów

05.09.2012

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej organizuje w Warszawie w dniach 19 -21  października br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej pierwsze zawodowe szkolenie adwokatów w celu nadania uczestnikom  uprawnień zawodowego mediatora.

Szkolenie będzie prowadzone przez międzynarodowy zespół wybitnych mediatorów brytyjskich przy wsparciu mediatora/trenera z Polski. Zakres szkolenia będzie obejmował mediacje: cywilne, gospodarcze i karne.

Zapisy na szkolenie prowadzone są przez poszczególne Okręgowe Rady Adwokackiej do dnia 10 września br. W przypadku niewykorzystania przyznanych limitów miejsc przez poszczególne Izby będzie istniała możliwość dokonania zgłoszenia w Centrum Mediacyjnym na adres mailowy: centrum.mediacji@adwokatura.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 505 25 20. Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Centrum Mediacyjne przy NRA pod nr tel: 22 505 25 20.

Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

Prezes

Centrum Mediacyjnego przy NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email