Odpowiedzialność dyscyplinarna okiem sędziego

05.02.2013

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja SSN Wiesława Kozielewicz. Książkę pt. „Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy” wydała oficyna LexisNexis.Publikacja przedstawia złożoną problematykę ważnego zagadnienia, jakim jest odpowiedzialność dyscyplinarna zawodów zaufania publicznego: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy. – informuje wydawca. SSN Wiesław Kozielewicz omawia m.in. przebieg poszczególnych etapów postępowania dyscyplinarnego, instytucję zawieszenia w czynnościach służbowych, nadzwyczajne środki zaskarżenia w sprawach dyscyplinarnych, zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz instytucje dyscyplinarnego prawa materialnego. Zagadnienia te przedstawione zostały w świetle standardów wyznaczanych przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ostatni rozdział książki przedstawia propozycje zmian prawa dyscyplinarnego i uwagi de lege ferenda.

Autor jest sędzią Sądu Najwyższego i przewodniczącym IV Wydziału Kasacyjnego w Izbie Karnej. Wielokrotnie orzekał również w sprawach dyscyplinarnych. W Sądzie Najwyższym organizował Wydział do spraw dyscyplinarnych i był przewodniczącym tego Wydziału. Wiesław Kozielewicz jest także wykładowcą i autorem ponad pięćdziesięciu publikacji z zakresu prawa dyscyplinarnego, prawa karnego materialnego i procesowego. Jego prace dotyczą także zagadnień historyczno-prawnych.

Warto dodać, że w publikacji SSN Wiesław Kozielewicz bardzo pozytywnie wypowiada się na temat postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez samorząd adwokacki. Przypomnijmy, że z danych prowadzonych przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny adwokatury wynika, iż w 2012 roku do Sądu Najwyższego wpłynęło łącznie dziewięć kasacji w sprawach dyscyplinarnych adwokatów, w tym dwie to zażalenia prezesa WSD o odmowie przyjęcia kasacji. W obu przypadkach Sąd Najwyższy utrzymał w mocy zarządzenia prezesa WSD. W pozostałych sytuacjach Sąd Najwyższy oddalił trzy z nich jako oczywiście bezzasadne, jedną – uniewinnił, dwie – przekazał do ponownego rozpoznania, jedna – oczkuje na termin.

Tagi: dyscyplinarny, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email