Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia

02.10.2012

Taki tytuł nosi monografia autorstwa adw. dr Dagmary Gruszeckiej. Lektura jest próbą zmierzenia się ze stale powiększającą się skalą trudności w interpretacji paragrafów aktów prawa karnego.

W dogmatyce prawa karnego prawdopodobnie już od ponad stu lat nie ma luk, które można by z naukową kreatywnością wypełnić. Istnieją natomiast zarówno stare – nadal ostatecznie nierozwiązane – problemy, jak i miejsce swe znajdują problemy nowe, dopiero czekające na równie bogate teoretyczne opracowanie. – czytamy we wstępie. Celem autorki było znalezienie odpowiedzi na pytanie „pod jakimi warunkami prawo karne może być wykorzystywane jako legislacyjny środek sterowania społecznymi procesami rozwojowymi”.

Monografia podzielona jest na trzy rozdziały: ujęcie tradycyjnego „pola” kryminalizacji, dogmatyczne uzasadnienie i zasięg kryminalizacji na przedpolu oraz problem granic rozszerzenia karalności dla wybranych konstrukcji odpowiedzialności na przedpolu. Ze względu na obszerny zestaw uwzględnionych tu zagadnień, publikacja zainteresuje zarówno praktyków, w tym legislatorów, jak i teoretyków prawa karnego.

Książka jest analizą karnistyczną, której podstawą była rozprawa doktorska przyjęta przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorem pracy był prof. adw. Jacek Giezek, który obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Etyki Zawodowej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Recenzentami byli natomiast profesorowie Tomasz Kaczmarek oraz Piotr Kardas, przewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA.

Adw. dr Dagmara Gruszecka jest pracownikiem Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest specjalistką w zakresie filozoficznych, konstytucyjnoprawnych i aksjologicznych aspektów odpowiedzialności karnej oraz procesów karnych, zagadnień teorii kryminalizacji, problematyki narażania dobra prawnego na niebezpieczeństwo i form popełnienia przestępstwa.Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email