Obowiązkowa pomoc prawna dla chorych psychicznie

18.10.2012

Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało podjęcie kroków legislacyjnych, które zapewnią obligatoryjną profesjonalną pomoc prawną dla osób, wobec których prowadzone jest postępowanie sądowe o przymusowe umieszczenie w szpitali psychiatrycznym.

Jest to reakcja na działania podjęte przez Komisję Praw Człowieka przy NRA i Rzecznika Praw Obywatelskich. Komisja zwróciła Rzecznikowi uwagę na potrzebę nowelizacji art. 48 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Obecnie przepis ten, dotyczący postępowania o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, daje sędziemu jedynie możliwość przyznania osobie chorej psychicznie adwokata z urzędu. Zdaniem Komisji udział profesjonalnego pełnomocnika powinien być obligatoryjny, ponieważ tylko w takiej sytuacji zostanie zapewniona realna ochrona praw osoby chorej psychicznie.

Rzecznik poparł postulat Komisji i skierował do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości wystąpienie generalne w tej sprawie.

Ministerstwo sprawiedliwości nie dostrzegło jednak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych tłumacząc, że obecna redakcja przepisu nie oznacza dowolności w działaniach sądu, gdyż uczestnik postępowania nie może sam bronić swoich praw, więc sąd ma obowiązek ustanowienia dla takiej osoby adwokata z urzędu. Ministerstwo nie ukrywa też, że argumentem przeciw wprowadzeniu obligatoryjnej pomocy prawnej jest „istotne obciążenie finansowe Skarbu Państwa”.

Z kolei Ministerstwo Zdrowia uznało propozycję zmian za zasadną i zadeklarowało uwzględnić ten pomysł w ramach prac nad projektem założeń do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Komisja Praw Człowieka przy NRA zapewnia, że będzie monitorować prace nad nowelizacją.

Czytaj:

RPO zajmie się sytuacją prawną chorych psychicznie

Pismo RPO do KPCz przy NRA

Pismo adw. Mikołaja Pietrzaka do RPO

 

Tagi: obrońca, człowieka, ministerstwo, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email