O prawie własnościowym na Forum Cywilistycznym

15.11.2012

„Własność i współwłasność w procesie” to tytuł konferencji, która odbędzie się w ramach II Forum Cywilistycznego 30 listopada, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Na konferencji poruszone będą zagadnienia dotyczące ochrony własności w zakresie konstytucyjnym i prawa Unii Europejskiej, przekształcenia podmiotowego i przedmiotowego w mieniu wspólnym oraz dochodzeń roszczeń majątkowych.

Jak zapewniają organizatorzy – Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie oraz Sąd Apelacyjny w Krakowie - konferencja ma na celu ugruntowanie wiedzy praktyków - adwokatów, sędziów i aplikantów w obu zawodach - w zakresie przepisów dotyczących prawa własności oraz współwłasności, a także poddanie dyskusji tych rozwiązań normatywnych i interpretacyjnych, które nastręczają największych trudności w procesie stosowania prawa.

Uczestnicy konferencji będą mieli również okazję obejrzeć spektakl „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” w Teatrze Ludowym w krakowskiej Nowej Hucie. Osoby zainteresowane obejrzeniem sztuki proszone są o potwierdzenie udziału w radzie adwokackiej.

Zgłoszenia na konferencję przyjmuje biuro ORA w Krakowie pod adresem mailowym: ORA.krakow@adwokatura.pl

Udział w konferencji będzie zaliczony na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Udział aplikantów obu zawodów w konferencji jest bezpłatny. Z kolei adwokaci i sędziowie winni wpłacić 123,- na rachunek: NRB: 79 1050 1445 1000 0022 9212 5404 z dopiskiem: II Forum Cywilistyczne.

 Czytaj program:

czytaj zaproszenie:

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email