O etyce adwokackiej

13.07.2012

-Wartości etyczne stanowią centrum, wokół którego grawituje ludzkość. – pisze adw. Jerzy Naumann w przedmowie do swojej najnowszej publikacji – „Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz”.

Publikacja stanowi komentarz do kolejnych rozdziałów Uchwały Nr 2/XVIII/98 – Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) z 10 października 1998 r. Uwzględnia najnowsze zmiany uchwalone przez Naczelną Radę Adwokacką w 2011 r. Jest to lektura przeznaczona zarówno dla  doświadczonych adwokatów jak i młodych adeptów zawodu oraz wszystkich specjalistów w zakresie prawa.

- Rozwiązywanie dylematów moralnych w połączeniu z bieżącą pracą na rzecz klienta może stać się źródłem pełnej, życiowo-zawodowej satysfakcji adwokatów, których zajęcie jest przecież czymś o wiele bogatszym niż zwykłe „świadczenie usług”. – tłumaczy adw. Jerzy Naumann. – Po czasach kontestacji spirala dziejowa adwokatury na powrót zwróci się ku wartościom zdeponowanym w odziedziczonym przez nas systemie etyki adwokackiej. – dlatego właśnie, autor zachęca do zapoznania się z etycznymi aspektami zawodu adwokata, które są ponadczasowe i zawsze aktualne.

Wydanie zawiera praktyczne wskazówki odnośnie poprawnych postaw zawodowych oraz przytacza przykładowe pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Uzależnione są one bowiem od danej sytuacji w jakiej znalazł się adwokat.

Publikację uzupełnia wybrane orzecznictwo w sprawach dyscyplinarnych. Dzięki temu, czytelnik uzyskuje zestawienie regulaminowych zasad etycznych z realnymi życiowymi przykładami.

Dodatkowo, w Komentarzu znajdziemy odniesienia również do innych aktów prawnych ściśle związanych z adwokacką etyką zawodową. Aneks obejmuje treści: ustawy Prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 r., uchwały nr 54/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach” z 12 września 2009 r. oraz Kodeksu Etyki Adwokatów Unii Europejskiej.

Publikacja jest poświęcona pamięci adw. Stanisława Mikke, redaktora naczelnego „Palestry” w latach 1993-2010, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Książkę opublikowało wydawnictwo C.H. Beck.

Tagi: etyka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email