MSZ monitoruje przestrzeganie praw człowieka na Białorusi

03.08.2012

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podziela niepokój Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczący pogarszającej się sytuacji Aleksandra Białackiego, działacza opozycyjnego na Białorusi, który odbywa karę w kolonii karnej w Babrujsku.

MSZ w odpowiedzi na list Komisji Praw Człowieka przy NRA zapewnia, że prowadzi aktywne działania mające na celu zwrócenie uwagi środowiska międzynarodowego na pogarszającą się sytuację więźniów politycznych na Białorusi. – Celem takich działań, do których należy zaliczyć liczne oświadczenia MSZ i szereg polskich inicjatyw na forum organizacji zajmujących się prawami człowieka jak Rada Europy, Narody Zjednoczone, czy też OBWE, było i jest skłonienie środowiska międzynarodowego do podjęcia działań interwencyjnych wobec złego traktowania więźniów. – pisze w liście Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podsekretarz stanu w MSZ. Jako przykład takich działań podaje powołanie Specjalnego Sprawozdawcy Narodów Zjednoczonych ds. Białorusi, którego agenda działań będzie koncentrować się na monitorowaniu sytuacji więźniów.

Podsekretarz stanu MSZ  tłumaczy, że kwestia sytuacji więźniów jest stale podnoszona w relacjach dyplomatycznych z Białorusią. – Zaprzestanie stosowania represji, amnestia i rehabilitacja więźniów politycznych pozostaną niezmiennymi postulatami Polski i UE wobec władz Białorusi, bez spełnienia których odnowienie dialogu Białorusi z Unią będzie niemożliwe. W sytuacji braku postępów amnestyjnych można spodziewać się powrotu dyskusji na forum UE ws. wprowadzenia nowych sankcji wobec Białorusi, w której Polska zajmie stosowne stanowisko – zapewnia MSZ.

czytaj list MSZ

zobacz także: Traktowanie Aleksandra Bielackiego wzbudziło wątpliwości KPCz

Tagi: człowieka, ministerstwo, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email