Moot Court – symulacja rozprawy przed TK

19.11.2012

17 i 18 listopada br. odbyły się rozgrywki eliminacyjne i finał Konstytucyjnego Turnieju Sądowego, któremu przyglądali się m.in. adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej oraz adw. Monika Gąsiorowska, członek KPCz. Jednym z jurorów ostatniego etapu turnieju był adw. Andrzej Michałowski, członek NRA.

Rozgrywki między drużynami studentów prawa, polegające na symulacji postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, zostały przeprowadzone w oparciu o kazus hipotetycznej ustawy o parytetach w organach spółek prawa handlowego.

W finale turnieju udział wzięło szesnaście drużyn studentów prawa, reprezentujących sześć polskich uczelni, wyłonionych spośród 44 drużyn, w drodze konkursu pisemnego. Pierwsze miejsce zdobyli studenci Uniwersytetu Śląskiego, drugie – drużyna Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwszy etap polegał na przygotowaniu przez zespoły studentów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego rozwiązania wprowadzone przez ustawę pod kątem ich zgodności z Konstytucją, oraz odpowiedzi na taki wniosek. Najlepsze drużyny wzięły udział w drugim-ustnym etapie, czyli symulacji rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Jurorami byli wybitni prawnicy – znawcy problematyki konstytucyjnej, prawno-człowieczej i procesowej, w tym adwokaci, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przedstawiciele świata nauki.

Jurorzy i organizatorzy przyznali, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Sędzia Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz sędzia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego zgodnie przyznali, że widzą w uczestnikach potencjał na swoich godnych następców.

Turniej „Moot Court” zorganizowało Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, pod patronatem prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To pierwsza, ogólnopolska inicjatywa tego rodzaju w dziedzinie praw i wolności człowieka.

Tagi: konkurs, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email