Młoda adwokatura wobec wyzwań współczesności

05.12.2011

Pod takim hasłem 3 grudnia odbyło się w Szczecinie Pierwsze Ogólnopolskie Forum Aplikantów Adwokackich. Aplikanci z 24 izb rozmawiali o przyszłości zawodu adwokata, o etyce, misji i zadaniach przed nimi stojącymi oraz o modelu szkolenia przyszłych adwokatów w Polsce i innych krajach. Spotkanie zainicjowali szczecińscy aplikanci adwokaccy.

Forum podzielone zostało na trzy panele dyskusyjne. W pierwszym, zatytułowanym: „Misja społeczna i zadania „nowej” Adwokatury jako samorządu ochrony prawa w ramach systemu stanowienia i stosowania prawa oraz poza nim” głos zabrali: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. dr Monika Strus-Wołos, członek Prezydium NRA i przewodnicząca Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono przy NRA oraz adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA.

O modelu kształcenia studentów prawa, aplikantów adwokackich i adwokatów do wykonywania zawodu w czasach zmian gospodarczych, społecznych i kulturowych rozmawiali: prof. Fryderyk Zoll, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Rett Ludwikowski, z Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie, dr Piotr Szwedo, z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz adw. adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka.

Ostatni panel dotyczył zasad wykonywania zawodu w Polsce, Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych i największych wyzwaniach etycznych i moralnych dla adwokatów. Temat ten przybliżyli: adw. dr Michael Kleine-Cosack z Fryburga, adw. dr Anna Ludwikowska z Waszyngtonu, adw. Ziemisław Gintowt, Dziekan ORA w Warszawie oraz dr Piotr Szwedo.

W części dyskusyjnej aplikanci podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat usprawnienia szkoleń aplikanckich. Wielu zwracało uwagę jak istotne jest zdobywanie praktyki podczas aplikacji. Chwalono szkolenia z tzw. Case Method jakie zorganizowała wiosną tego roku Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA. Młodzi prawnicy wyrazili nadzieję, że tego typu zajęć będzie coraz więcej na szkoleniach aplikanckich. Poruszono również kwestie opłat za aplikacje. Aplikanci narzekali, że niskie zarobki i obowiązek opłat za aplikację stawia ich w trudnej sytuacji finansowej. Najczęściej muszę liczyć na pomoc rodziny. Były jednak i głosy, że opłata za aplikację to inwestycja w przyszłość. Uczestnicy forum zastanawiali się, czy nie można by wprowadzić państwowych dofinansowań do szkoleń, tak jak ma to miejsce w przypadku aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Aplikanci niepokoili się również statusem osoby, która zdała egzamin zawodowy a nie została jeszcze wpisana na listę adwokatów. Osoba taka nie może bowiem stawać przed sądem. Adw. Agnieszka Zemke-Górecka uspokoiła słuchaczy, że czynności zmieniające te przepisy zostały już podjęte i wkrótce problem zostanie rozwiązany.

Zamknięciu konferencji towarzyszył miły akcent jakim było złożenie ślubowania przez szczecińskich aplikantów adwokackich rocznika 2011/2012.

Joanna Sędek, szefowa biura prasowego NRA

Szczegółowa relacja z konferencji ukaże się na portalu adwokatura.pl już wkrótce. 

Tagi: aplikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email