Likwidacja znaków sądowych ograniczy prawo do sądu

10.08.2012

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach sprzeciwia się pomysłowi likwidacji możliwości uiszczania opłat sądowych za pomocą znaków sądowych.

- Planowane wdrożenie elektronicznego sposobu uiszczania opłat sądowych za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Płatności,  nie powinno wiązać się z  rezygnacją z  najprostszej dla stron i pełnomocników formy wnoszenia opłat  sądowych, szczególnie  popularnej w przypadku  drobnych, nawet kilku złotowych opłat kancelaryjnych, za odpis orzeczenia lub kserokopię dokumentu z akt sprawy. – czytamy w uchwale katowickiej ORA, z dnia 9 sierpnia.

Adwokaci uważają, że zmiana ta naruszy konstytucyjne prawo do sądu. Ich zdaniem ograniczenie możliwości wnoszenia opłat będzie prowadziło do zmniejszenia liczby osób dochodzących swoich praw przed sądem. Naruszenie Konstytucji widzą również w praktycznym przymuszeniu osób dochodzących swoich praw do ponoszenia dodatkowych obciążeń na rzecz innych podmiotów niż Skarb Państwa.

Rada dostrzega też problem w ustalaniu dla każdego sądu numeru konta bankowego. – Wnoszenie opłaty przelewem, bądź przekazem, poza dodatkowymi kosztami, wiąże się z koniecznością ustalenia numeru konta bankowego – innego dla każdego sądu w całym kraju, co obarczone jest, w razie jakiejkolwiek pomyłki, ryzykiem powstania negatywnych skutków procesowych, związanych z brakiem prawidłowej opłaty od  pisma procesowego - np. odrzuceniem środka odwoławczego.Z krytyką spotyka się również argument ministerstwa o spodziewanych oszczędnościach związanych z likwidacją znaków. Planowana regulacja ma przede wszystkim na celu interes fiskalny Państwa, czego w żaden sposób nie można pogodzić z fundamentalnym obowiązkiem Skarbu Państwa, ponoszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, uważają śląscy adwokaci.

W tym tygodniu Naczelna Rada Adwokacka po raz kolejny skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości swoją opinię dotyczącą likwidacji znaków sądowych. Jest to podtrzymanie stanowiska jakie NRA przedstawiła ministrowi w ubiegłym roku.

czytaj uchwałę

czytaj opinię

Tagi: sąd, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email