Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

12.10.2012

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury z upływającego tygodnia.

W dniach 6-7 października 2012 r., w kinie Muranów, odbył się Przegląd Kina Prawniczego – Adwokat w roli głównej. Współorganizatorami wydarzenia była Naczelna Rada Adwokacka oraz Wajda Studio. Uroczyste otwarcie miało miejsce w przeddzień Przeglądu, 5 października 2012 r., podczas którego goście obejrzeli film „Bezmiar sprawiedliwości”. Na sali nie zabrakło twórców filmu – reżysera Wiesława Saniewskiego i adw. Andrzeja Malickiego, dziekana ORA we Wrocławiu i współscenarzysty filmu. W imieniu adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA, życzenia wielu przyjemnych wrażeń związanych z uczestnictwem w Przeglądzie złożyła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA. O idei przyświecającej organizacji przeglądu mówiła jego pomysłodawczyni – adw. Anisa Gnacikowska. Gościem specjalnym gali był Andrzej Wajda.

9 października, w Trybunale Konstytucyjnym, adw. Adrzej Zwara, prezes NRA, wysłuchał wykładu prof. Karola Modzelewskiego pt. „Narodziny tożsamości europejskiej”. Natomiast 11 października 2012, adw. Andrzej Zwara, uczestniczył w otwarciu nowej siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu. Tego samego dnia Prezes udał się do Krakowa aby spotkać się z delegacją adwokatów z Węgier. Adwokaci świętowali 50-lecie współpracy zawodowej i samorządowej Krakowskiej Izby Adwokackiej i Izby Adwokackiej w Kecskemet. W spotkaniu udział wzięła delegacja adwokatów węgierskich, na czele z dr. Sulyok Miklosem, wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej Węgier i zarazem dziekanem Izby Adwokackiej w Kecskemet.

Adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, był gościem Gali Grupy HDI oraz Grupy WARTA „A New Beginning”, która odbyła się 9 października, w Teatrze Wielkim w Warszawie. Celem organizatorów było przedstawienie nowych szans i możliwości w perspektywie działalności spółki. Zgromadzeni spędzili wieczór przy dźwiękach nowoczesnej i energetycznej muzyki Jean Michel’a Jarre’a.

10 października 2012 r, Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, zorganizował spotkanie z przedstawicielami organów administracji publicznej w sprawie współpracy w zakresie realizacji zasady równego traktowania. Z ramienia NRA, w spotkaniu uczestniczyła adw. Katarzyna Szoda-Wolska, członek KPCz. W dyskusji uczestniczyli także przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, GIODO, Generalnego Inspektora Pracy, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwa Sprawiedliwości, NIK-u, UKE, UOKIK, URE oraz Policji.

Adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, był gościem Nadzwyczajnego Jubileuszowego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uroczystość z okazji X-lecia PIIB odbyła się 11 października 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas spotkania podjęto rezolucję podsumowującą dotychczasową działalność i nakreślającą kierunek działalności na przyszłość. Wydarzenie było również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Naczelna Rada Adwokacka otrzymała medal pamiątkowy.

W dniach 12-13 października odbywa się Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku. Prezydium NRA reprezentować będą: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA oraz adw. Monika Strus-Wołos, członek Prezydium NRA.

 

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email