Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

19.10.2012

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury z upływającego tygodnia.

13 października odbyły się  dwa zgromadzenia izbowe. Adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, uczestniczył w spotkaniu w Wałbrzychu. Zgromadzenie uświetnił pokaz filmu dokumentalnego „Pod presją” o adw. Marii Budzanowskiej – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1983-85, jednej z autorek ustawy Prawo o adwokaturze z 1982 r.

Natomiast w zgromadzeniu izby siedleckiej, uczestniczył adw. Andrzej Siemiński, doradca prezesa NRA ds. organizacyjnych. Podczas spotkania wręczono odznaczenia Adwokatura Zasłużonym.

15 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA spotkał się z aplikantami izby warszawskiej. Wiele pytań dotyczyło zmian w przeprowadzaniu egzaminów z wykorzystaniem komputerów.

17 października był aktywnym dniem w kalendarzu Prezydium NRA. Z okazji 15. rocznicy wejścia w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., adw. Andrzej Zwara wziął udział w konferencji pt. „Konstytucja RP w pierwszych dekadach XXI w. wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych”. Referaty na konferencję napisali młodzi naukowcy i prawnicy, których całe życie przebiegało pod rządami obecnej ustawy konstytucyjnej.

Następnie, prezes NRA udał się do Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II na konferencję Ministra Sprawiedliwości związaną z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji. Konferencja odbyła się pod hasłem „Mediacja – inna forma sprawiedliwości”. Prezes NRA wziął udział w panelu „Mediacja – zmiana sposobu myślenia prawników o sprawiedliwości”. Jednym z celów spotkania było zwrócenie uwagi, szczególnie środowisk prawniczych, na konieczność uwzględniania problematyki mediacji na wszystkich etapach edukacji prawniczej. Część plenarną uświetniły wystąpienia prof. dr. hab. Andrzeja Zolla oraz prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego. Podczas panelowych dyskusji, została omówiona próba wypracowania sposobu podejścia prawników do zagadnienia sprawiedliwości. Rozmowy dotyczyły roli państwa w tworzeniu warunków do rozpowszechniania mediacji, która jest jednym z podstawowych praw obywatelskich. W konferencji wzięli udział m.in. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, prof. dr hab. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, wzięła udział w panelu tematycznym pt. „Nowy prawnik w mediacji”.

Tego samego dnia, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej, odbyło się posiedzenie kapituły nagrody im. Edwarda Wendego, w którym uczestniczył adw. Andrzej Zwara, członek kapituły.

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email