Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

26.10.2012

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury z upływającego tygodnia.

Zeszły weekend wyglądał pracowicie w kalendarzach adwokatów. 19 października adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący komisji ds. Zagranicznych NRA i jednocześnie członek Komisji Finansowej CCBE, uczestniczył w posiedzeniu stałego komitetu CCBE w Liège (Bruksela).

Również 19 października członkowie Prezydium NRA w składzie adw. Andrzej Zwara, adw. Mirosława Pietkiewicz, adw. Ewa Krasowska, adw. Krzysztof Boszko, oraz adw. Monika Strus-Wołos udali się do Torunia. Wzięli udział w konferencji naukowej aplikantów oraz w zgromadzeniu izbowym.

W tym samym czasie tj. w dniach 19-21 października, w Warszawie, po raz pierwszy odbyły się szkolenia zawodowe adwokatów, po których uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, obecnie oczekują na weryfikację i przyznanie certyfikatów na zawodowego mediatora. Szkolenia prowadził międzynarodowy zespół wybitnych mediatorów brytyjskich przy wsparciu trenera z Polski. W pracach organizacyjnych udział wzięły adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego oraz adw. Małgorzata Gruszecka, członek prezydium NRA.

Adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka NRA, 19 października uczestniczył w VI seminarium warszawskim, który patronowała Krajowa Rada Sądownictwa oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dyskutowano na temat stanu stosowania przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

20 października, podczas uroczystej Gali, po raz pierwszy została wręczona nagroda im. prof. Zbigniewa Hołdy. Laureatką została Ewa Milewicz, dziennikarka Gazety Wyborczej. Uroczystość odbyła się w Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Program wydarzenia uświetniła premiera spektaklu „Sen nocy letniej” w reżyserii Joanny Lewickiej. Wśród zaproszonych gości byli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący KPCz.

Adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, był gościem międzynarodowej konferencji pt. „Etyka zawodów prawniczych w praktyce – relacje na sali rozpraw”, która odbyła się w dniach 18-20 października w Kazimierzu Dolnym. Organizatorami spotkania były: Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie.

Mec. Mikołaja Pietrzak uczestniczył także w seminarium eksperckim w ramach Forum Debaty Publicznej „System pomocy prawnej” 22 października. Spotkania z tego cyklu są formą konsultacji społecznych Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

23 października, podczas konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Internetowa Publikacja Orzeczeń Sądowych – prawo do sądu i informacji publicznej”, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, zaprezentował uruchomiony 1 sierpnia 2012 r. „Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych”. NRA reprezentował adw. Rafał Dębowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji.

23 października 2012 r. odbyła się VII. doroczna konferencja Zakładu Praw Człowieka Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Licencja na nieodpowiedzialność”. W charakterze prelegenta wystąpił adw. Mikołaj Pietrzak. Panel dyskusyjny, w którym Pan Mecenas uczestniczył, dotyczył środków zaradczych.

25 października 2012 r. adw. Mikołaj Pietrzak został zaproszony do uczestnictwa w seminarium nt. stosowania aresztu tymczasowego. Spotkanie zorganizowało Forum Obywatelskiego Rozwoju w ramach cyklu nieformalnych debat z przedstawicielami środowisk prawniczych, politycznych i naukowych.

Adw. dr Monika Strus-Wołos, przewodnicząca komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono, uczestniczyła w Europejskim Forum Pro Bono, które odbyło się w Madrycie, w dniach 25-26 października 2012. Kolejna konferencja z tego cyklu zostanie zwołana w Warszawie w listopadzie 2013 roku. W swoim wystąpieniu, mec. Monika Strus-Wołos podziękowała organizacji PILnet za przyznanie Polsce zaszczytu bycia gospodarzem przyszłorocznego forum. Wyraziła również swoją wdzięczność dla tegorocznych organizatorów oraz dla wszystkich zaangażowanym w szerzenie idei pro bono.

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email