Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

30.11.2012

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury z upływającego tygodnia.

26 listopada odbyło się ślubowanie adwokatów izby warszawskiej. W uroczystości, która odbyła się na Zamku Królewskim, uczestniczył adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

27 listopada adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA, wziął udział w debacie gazety Rzeczpospolita pod hasłem „Sędzia koroną zawodów prawniczych”.

Tego samego dnia, w Centrum Konferencyjnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, odbyło się seminarium poświęcone „Wybranym problemom zawodowym środowisk prawniczych”. Adw. Andrzej Zwara był panelistą w pierwszej części konferencji, której celem było odpowiedzieć na pytanie „Czy zawody prawnicze są nadal zawodami zaufania publicznego?”. W panelu tym zasiadał również m.in. Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W drugim panelu, uczestnicy konferencji pochylili się nad problemem niezależność radcy prawnego wykonującego zawód na podstawie stosunku pracy. Środowisko adwokackie w tej dyskusji reprezentował adw. Ziemisław Gintowt, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA, był gościem IV. seminarium eksperckiego „System pomocy prawnej”, które odbyło się 28 listopada w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo”. Podczas spotkania omówiono kluczowe kwestie systemowe, które objęte były regulacjami projektowanymi w latach 2005-2011. Seminarium było również okazją do zreferowania przez przedstawicieli Polskiej Izby Ubezpieczeniowej tematu funkcjonujących obecnie na polskim rynku ubezpieczeń z tytułu ewentualnej konieczności skorzystania z pomocy prawnej i porównania sytuacji krajowej w tym zakresie z sytuacją wybranych państw europejskich.

Na zaproszenie posła Ryszarda Kalisza, przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, adw. Ziemisław Gintowt, dziekan ORA w Warszawie, oraz adw. Grzegorz Majewski, prezes Sądu Dyscyplinarnego izby adwokackiej w Warszawie, wzięli udział w debacie ministrów sprawiedliwości III RP. Spotkanie odbyło się w gmachu Sejmu RP 29 listopada. Uczestnicy debatowali nad trudnym i kontrowersyjnym tematem dotyczącym wyostrzania bądź łagodzenia kar. W spotkaniu uczestniczył również minister Jarosław Gowin.

Tymczasem, również 29 listopada, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, był gościem podczas wręczenia nagród Rising Stars. Organizatorem rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna. Kandydatów zgłaszają kancelarie adwokackie i radcowskie. Zadaniem kapituły, w której zasiada m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, jest wybranie młodych prawników, którzy wyróżniają się swoją postawą, zdolnościami i osiągnięciami zawodowymi.

Następnie, adw. Jacek Trela udał się na uroczystość wręczenia nagrody im. Edwarda Wendego. Tegorocznym laureatem został prof. Adam Rotfeld – prawnik, dyplomata, minister spraw zagranicznych w rządzie Leszka Millera. Nagroda przyznawana jest od dziewięciu lat prawnikom szczególnie zaangażowanym w działalność publiczną. Do kapituły wybierającej laureatów nagrody im. Edwarda Wendego należy adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

W Bratysławie trwa międzynarodowa konferencja nt. historii zawodów prawniczych. Trzydniowa konferencja rozpoczęła się 29 listopada. Uczestniczy w niej adw. Ewa Stawicka, członek zespołu ds. kontaktów z MSZ oraz zagranicznymi organizacjami prawniczymi przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Z ramienia adwokatury, delegowany został również pan Adam Redzik, redaktor „Palestry”.

30 listopada adw. Andrzej Zwara udał się do Bielska-Białej na uroczyste otwarcie nowego lokalu Okręgowej Rady Adwokackiej, które odtąd mieści się przy ul. 3 Maja 19/5. Prezes NRA będzie gościem na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej 1 grudnia 2012 r.

Również dzisiaj, 30 listopada, adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący komisji ds. Zagranicznych NRA i członek Komisji Finansowej CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe), uczestniczy w sesji plenarnej CCBE w Strasburgu.

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email