Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego

09.10.2012

8 listopada w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2012.

Kongres corocznie organizuje Instytut Allerhanda. Wydarzenie jest okazją do wspólnej debaty adwokatów, radców prawnych, sędziów, syndyków, prawników „in-house”, przedsiębiorców, polityków oraz przedstawicieli świata nauki i mediów. Celem spotkania jest identyfikacja najbardziej aktualnych problemów, z którymi zmaga się polska gospodarka.

Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Wśród poruszanych tematów pojawią się m.in.:  • Wydarzenia roku 2012 przez pryzmat legislacji dotyczącej upadłości


  • Upadłość w sektorze drogowym – problemy praktyki


  • Upadłość deweloperska – słabe i mocne punkty regulacji


  • Upadłość konsumencka


  • Upadłość instytucji finansowych


  • Odpowiedzialność zarządzających przedsiębiorstwem przy upadłości


  • Standardy wykonywania zawodu syndyka (best practices)


  • Restrukturyzacja i postępowanie naprawcze jako alternatywa dla upadłości


  • Polityka drugiej szansy – dlaczego w Polsce nie udaje się uratować niewypłacalnych?
Kongres został objęty honorowym patronatem przez Naczelną Radę Adwokacką, Parlament Europejski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Izbę Gospodarczą, PKPP Lewiatan oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

Szczegółowy program Kongresu znajduje się pod adresem: www.inso.allerhand.pl

Czytaj: agenda

Zarejestruj się

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email