Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego

23.10.2012

Naczelna Rada Adwokacka oraz redakcja „Palestry” patronują IV Polskiemu Kongresowi Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2012, który odbędzie się 8 listopada w Warszawie z inicjatywy Instytutu Allerhanda.

Patronat nad wydarzeniem objęły również m.in.: Parlament Europejski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Gospodarcza, PKPP Lewiatan, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

W agendzie Kongresu: wydarzenia roku 2012 przez pryzmat legislacji dotyczące upadłości, upadłość w sektorze drogowym – problemy praktyki, upadłość deweloperska – słabe i mocne punkty regulacji, upadłość konsumencka, upadłość instytucji finansowych, odpowiedzialność zarządzających przedsiębiorstwem przy upadłości, standardy wykonywania zawodu syndyka (best practices), restrukturyzacja i postępowanie naprawcze jako alternatywa dla upadłości, sądy upadłościowe w wymiarze sprawiedliwości krajów Unii Europejskiej, uporządkowana upadłość banków (resolution) w Polsce, rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 w praktyce, a projektowane zmiany, polityka drugiej szansy - dlaczego w Polsce nie udaje się uratować niewypłacalnych?

Wśród prelegentów Kongresu potwierdzony jest udział m.in. Mariusza Haładyja, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Wojciecha Węgrzyna, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Jarosława Bełdowskiego, Wiceprezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, dr. Pawła Jandy, Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie, prof. Jolanty Kruczalak-Jankowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, Anny Świebockiej-Nerkowskiej, Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr Anny Hrycaj, Sędzi Sądu Okręgowego w Poznaniu, Marcina Krawczyka, Sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.

Uczestnictwo w Kongresie jest punktowane na potrzeby kształcenia zawodowego adwokatów.

Kongres organizowany jest przez Instytut Allerhanda. Szczegóły na stronie Kongresu www.inso.allerhand.pl oraz w broszurze informacyjnej.

Czytaj: broszura

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email