Konfrontacje Aplikantów Adwokackich 2012 rozpoczęte

16.01.2012

Nowatorski projekt ogólnopolskiej platformy dyskusyjnej Konfrontacje Aplikantów Adwokackich 2012 został zainicjowany 12 stycznia w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka oraz adw. Wojciech Mądrzycki z Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA spotkali się z ponad trzydziestoma aplikantami adwokackimi z całej Polski, tworząc komitet organizacyjny planowanego przedsięwzięcia.

Inicjatywa i jej wiodące hasło „Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy…” zaproponowane przez Przewodniczącą Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich dr Agnieszkę Zemke-Górecką wywołały pozytywną reakcję. Aktywny udział przedstawicieli wszystkich izb jest dowodem na to, że aplikanci adwokaccy zainteresowani są kształtowaniem otaczającej ich rzeczywistości. Dało to asumpt do stworzenia ogólnopolskiej platformy dyskusyjnej, która umożliwi wymianę informacji i doświadczeń na konferencji w Augustowie, zaplanowanej na 9-11 marca 2012 roku.

Podczas spotkania w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej przedstawiciele wszystkich izb utworzyli Komitet Organizacyjny, który został powołany do pomocy w organizacji pionierskiej inicjatywy Adwokatury. Podczas dyskusji wyłoniły się najistotniejsze aktualne tematy dotyczące aplikantów adwokackich. Adwokat dr Agnieszka Zemke-Górecka, porządkując jej przebieg, zaproponowała trzy bloki tematyczne:

- Organizacja aplikacji adwokackiej - przeznaczony na wskazanie problemów związanych ze statusem aplikanta adwokackiego, jego kompetencjami, szkoleniem i końcowym egzaminem zawodowym,

- Wizerunek Adwokatury - poświęcony obecności polskiej Palestry w świecie współczesnym i jej funkcjonowaniu w przestrzeni społecznej z perspektywy aplikanta adwokackiego – przyszłego adwokata,

- Przyszłość Adwokatury - ma za zadanie poszukiwanie nowych funkcji, jakie mogą pełnić adwokaci, a także wskazanie, w jakim kierunku może zmierzać współczesna Palestra z perspektywy aplikanta adwokackiego – przyszłego adwokata.

Konfrontacje Aplikantów Adwokackich 2012 „Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy…”  umożliwią najmłodszym przedstawicielom Adwokatury zabranie głosu w dyskusji i wyrażenie stanowiska nie tylko odnośnie przebiegu ich kształcenia, ale także w innych kwestiach istotnych dla całego środowiska. Uczestnicy Konfrontacji będą mieli za zadanie stworzenie stanowisk w wyżej wskazanych blokach tematycznych, które zostaną przedstawione Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich. Pozwoli to na zintegrowane współdziałanie w kreowaniu rzeczywistości adwokackiej, także przez osoby stojące u jej progu i umożliwi  wypracowanie spójnego stanowiska wobec bieżących problemów

Wszelkie informacje na temat Konfrontacji znajdować się będą na stronie internetowej

http://www.adwokatura.pl i w biurze prasowym NRA.

Informacja przygotowana przez adwokata Wojciecha Mądrzyckiego przy wykorzystaniu materiałów aplikanta Cezarego Roguli

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email