Konferencja szkoleniowa lubelskiej izby adwokackiej

28.08.2012

Coroczna konferencja odbędzie się w Nałęczowie w dniach 5-7 października 2012. - Uczestnictwo w konferencji, z uwagi na jej zakres tematyczny i czasowy, uczyni zadość wypełnieniu rocznego obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów. – zachęca adw. Piotr Sendecki, dziekan ORA w Lublinie.

- Tym razem spotkamy się nie w Kazimierzu Dolnym, będącym od lat miejscem październikowych szkoleń adwokackich, lecz w położonym nieopodal pięknym uzdrowisku, którego urokami zachwycali się już Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Jan Lechoń, Kazimiera Iłłakowiczówna i wielu innych. – pisze w zaproszeniu dziekan izby lubelskiej. Wykłady odbędą się w sali Nałęczowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Lipowej 6.

Program konferencji będzie różnorodny. SSN Wiesław Kozielewicz opowie o adwokackim postępowaniu dyscyplinarnym w świetle orzecznictwa SN oraz podejmie temat tzw. trudnych dowodów w postępowaniu karnym. Wykład prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego będzie dotyczył wybranych zagadnień w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym po ostatniej nowelizacji Kodeksy postępowania cywilnego. Wśród moderatorów i panelistów obecni będą również: adw. Jerzy Naumann, adw. dr Krzysztof Kukuryk, adw. Stanisław Zdanowski, prof. dr hab. Adam Taracha, prokurator Wiesław Greszta oraz sędziowie Sądu Okręgowego w Lublinie: Alicja Zych, Ewa Łuchtaj i Grzegorz Grymuza.

Plan obejmuje także dyskusje panelowe poświęcone etyce adwokackiej i postępowaniu dyscyplinarnemu, praktycznym aspektom nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, kontroli operacyjnej, przesyłce niejawnie nadzorowanej oraz zakupowi kontrolowanemu.

W ramach spotkań integracyjnych, organizatorzy przewidzieli koncert w Pałacu Małachowskich oraz zwiedzanie Nałęczowa z przewodnikiem.

Opłata za uczestnictwo w konferencji oraz dwie doby hotelowe wynosi 760 zł. Osoby zainteresowane organizacją noclegu we własnym zakresie zapłacą 300 zł. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy ORA w Lublinie: 58124025001111000037641836 z dopiskiem „Opłata za szkolenie – Nałęczów – 2012”.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa 25 września 2012 r. Formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem uiszczenia kosztów uczestnictwa należy przesyłać do Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, która mieści się przy ul. Grottgera 7 w Lublinie. Możliwe jest również przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres ora.lublin@adwokatura.pl lub faxem na numer 81 53 217 26.

Czytaj: szczegóły program konferencji oraz zasady uczestnictwa

Czytaj: formularz zgłoszeniowy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email