Komisja Praw Człowieka w obronie adwokatów w Republice Turcji

18.04.2012

W liście do ambasadora Republiki Turcji w RP, Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża zaniepokojenie sprawą aresztowania adwokatów, zaangażowanych w obronę praw człowieka oraz wolności w Republice Turcji.

- Immanentną cechą adwokata jest jego niezależność oraz autonomia, w szczególności w stosunku do władzy państwowej. – czytamy w liście. – Oczywistym jest, że adwokat podejmuje się obrony jednostek, której prawa zostały zagrożone lub naruszone, jedynie w imię ochrony ich interesów prawnych, a nie dla ukrytej realizacji celów politycznych. – piszą członkowie Komisji.

Komisja Praw Człowieka interpretuje działania władz tureckich jako „jawną ofensywę przedstawicieli organów ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości wobec członków adwokatury Republiki Tureckiej”. Sprawa dotyczy m.in. wydarzeń z 22 listopada 2011 r. Tego dnia przeprowadzono zorganizowaną operację, w wyniku której aresztowano adwokatów, którzy reprezentowali uczestników procesów dotyczących KCK.

Obawy Komisji Praw Człowieka potęgują się w świetle planów wstąpienia Republiki Turcji w poczet krajów Unii Europejskiej. Tymczasem jednym z warunków włączenia nowego państwa do UE jest właśnie przestrzeganie praw człowieka oraz poszanowanie wolności jednostki.

Komisja Praw Człowieka już kilkakrotnie wyrażała swój głęboki sprzeciw w odniesieniu do problemu prześladowania adwokatów. W 2011 r. wystosowała pisma m.in. do ambasadora Gruzji i Białorusi, a w marcu 2012 r. – do ambasadora Iranu w RP.

czytaj: list do Ambasadora Republiki Turcji w RP w języku polskim

czytaj: list do Ambasadora Republiki Turcji w RP w języku angielskim

Tagi: człowieka, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email