Komisja Praw Człowieka przyjrzy się izbom wytrzeźwień

21.05.2012

Komisja Praw Człowieka przy NRA wraz z Wydziałem Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie organizują konferencję naukową na temat przestrzegania praw człowieka w izbach wytrzeźwień.

Od wielu lat prasa regularnie informuje o braku poszanowania godności, naruszaniu zakazu nieludzkiego traktowania i stosowaniu tortur wobec osób przebywających w izbach wytrzeźwień. Wątpliwości co do legalności budzi również samo zatrzymanie osoby w takim miejscu. Konferencja ma zwrócić uwagę na ten problem i uświadomić społeczeństwu oraz władzy publicznej konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu izb wytrzeźwień w taki sposób, aby nie naruszały one godności osób przebywających w nich.

Konferencja odbędzie się 14 czerwca w siedzibie SWPS, przy ul. Chodakowskiej 19/31 w auli im. Tadeusza Tomaszewskiego.

Swoje wystąpienia zapowiedzieli między innymi: prof. Irena Lipowicz, prof. Roman Wieruszewski, prof. Teresa Gardocka, prof. Jacek Sobczak, prof. Andrzej Wróbel, prof. Jerzy Menkes, adw. Bogdana Słupska-Uczkiewicz oraz adw. Wieńczysław Grzyb.

czytaj zaproszenie

Tagi: człowieka, zaproszenie, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email