Kodeks etyki

11.09.2011Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)


Preambuła: Nawiązując do długoletniej tradycji, zwłaszcza zaś doświadczeń w wykonywaniu wolnego, niezależnego i samorządnego zawodu, zgromadzonych w okresie osiemdziesięciolecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, opierając się na wzorcach pierwszego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką 6 i 7 maja 1961 roku, dostrzegając potrzebę udoskonalenia i dostosowania reguł wykonywania zawodu i życia korporacyjnego do zmieniającej się rzeczywistości Naczelna Rada Adwokacka postanowiła 10 października 1998 r. uchwalić Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) (uchwała nr 2/XVIII/98).

Kodeks Etyki Adwokatów Unii EuropejskiejNiniejszy Kodeks etyki adwokatów Unii Europejskiej został pierwotnie uchwalony podczas Sesji Plenarnej CCBE w dniu 28 października 1988 r., a następnie zmieniony uchwałami Sesji Plenarnych CCBE w dniach 28 listopada 1998 r., 6 grudnia 2002 r. i 9 maja 2006 r. Integralną część Kodeksu stanowi Memorandum objaśniające, zaktualizowane podczas Sesji Plenarnej w dniu 19 maja 2006 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email