Jest już wersja demo aplikacji egzaminacyjnej

17.01.2013

W ślad za wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono informację o wymaganiach techniczny i oprogramowania komputerów wraz z instrukcją obsługi "Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych" obowiązujących na egzaminie adwokackim w 2013 r.

Szczegóły zostały zamieszczone na stronie: http://ms.gov.pl/pl/zawodowe-egzaminy-prawnicze/

Należy przypomnieć, iż, wzorem lat ubiegłych, możliwość wykorzystania własnego sprzętu komputerowego przez zdających i użycia Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych dotyczy wyłącznie rozwiązywania zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego (nie dotyczy zatem testu, który rozwiązywany jest wyłącznie odręcznie).

Zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań z ww. części egzaminu (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego). Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Zamieszczenie Aplikacji w wersji demo pozwoli nie tylko na zapoznanie się z jej pracą, ale i zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji oraz zebranie uwag celem poprawy jej funkcjonalności.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy. Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci - pendrive, który na czas egzaminu zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości.

Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

1.    procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

2.    512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);

3.    system operacyjny: Windows XP SP3/Windows Vista/Windows 7;

4.    UWAGA: System operacyjny Windows 8 nie spełnia tego wymagania,

aplikacja nie uruchomi się na tym systemie!

5.    zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];

6.    100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

7.    wolny port USB;

8.    konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;

9.    odinstalowany program antywirusowy;

10.   wyłączony wygaszacz ekranu;

11.   opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję "prezentacja" /"wysoka wydajność";

12.   zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

13.   wyłączone aktualizacje automatyczne

Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

 Adwokat Małgorzata Gruszecka

Tagi: aplikacja, egzamin

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email