Jak skutecznie przekazywać wiedzę

27.06.2012

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy wspólnie z przewodniczącą komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej - adwokat Agnieszką Zemke-Górecką zorganizowała szkolenie dla prowadzących zajęcia w ramach aplikacji adwokackiej.

Zaproszenie przyjęli również koledzy z izby toruńskiej, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na czele z dziekanem adwokatem Janem Kwietnickim. W szkoleniu uczestniczyli zarówno koledzy adwokaci jak i sędziowie. Wśród nich prezes sądu rejonowego w Bydgoszczy SSR Tomasz Adamski.

Szkolenie przeprowadziła pani Magdalena Ustaborowicz z Uniwersytetu Łódzkiego, a ich tematem były aktywne metody nauczania. W myśl słów Goethego - sama wiedza nie wystarczy, trzeba umieć jeszcze ją stosować - podjęliśmy się próby zgłębienia nowatorskich metod nauczania.

Pani Magdalena Ustaborowicz w sposób obrazowy wskazała nie tylko najskuteczniejsze i najefektywniejsze metody nauczania, ale również metody aktywizujące słuchaczy. Te ostatnie mają sprawić, że nauczanie i przyswajanie wiedzy może odbywać się w sposób niekonwencjonalny. Zajęcia dla aplikantów adwokackich powinny motywować do działania, twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Z pewnością zdobyta w trakcie szkolenia wiedza zaowocuje efektywnością szkolenia aplikantów adwokackich.

adwokat Justyna Mazur

V-ce Dziekan ORA Bydgoszcz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email