INTER ARMA SILENT LEGES – nie pozwólmy by wojny odbierały głos ofiarom!

24.04.2012

14 maja b.r., w Łodzi, rozpocznie się trzydniowa Ogólnopolska Konferencja „INTER ARMA SILENT LEGES” organizowana w ramach 7 Zjazdu Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji.

Punktem wyjścia dla dyskusji są protesty społeczne, do których doszło w mijającym roku w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Celem organizatorów jest rozważenie przyczyn zjawiska, próba wskazania możliwych kierunków rozwoju tych dynamicznych procesów oraz omówienie ich przebiegu.

Analiza wymaga połączenia refleksji kulturoznawczej, politologicznej oraz międzynarodowo-prawnej. Ta ostatnia obejmuje m. in. problematykę ochrony praw człowieka, prawa do demokracji, prawa do samostanowienia i sprzeciwu wobec władzy państwowej, interwencji społeczności międzynarodowej w konfliktach wewnętrznych, responsibility to protect, sprawiedliwości tranzytywnej etc.

Wykłady na Konferencji wygłoszą m.in.: pani Nadra Rais-Drije, Ambasador Tunezji w RP, prof. Krzysztof Indecki, kierownik Zakładu Prawa Karnego Międzynarodowego UŁ, oraz prof. Janusz Symonides, kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Międzynarodowych Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 maja od godz. 10 na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Organizatorem Konferencji jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów UŁ, Studenckie Koło Prawa Cywilnego i Handlowego UŁ oraz Koło Naukowe Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Patronat nad Konferencją objął m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Program Konferencji oraz szczegóły dotyczące zgłaszania referatów dostępne są na stronie: http://wpia.uni.lodz.pl/inter-arma/.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email