Informacje dla przystępujących do egzaminu adwokackiego

28.06.2012

Uprzejmie zawiadamiam aplikantów adwokackich przystępujących w dniach 28-31 sierpnia 2012 r. do egzaminu adwokackiego, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/zawodowe-egzaminy-prawnicze-2012/ znajdują się informacje o minimalnych wymaganiach technicznych komputerów, na których będą Państwo zdawać egzamin, wersja demonstracyjna programu „Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” oraz instrukcja obsługi.

Zaznaczam, że w tym roku obowiązuje nowa wersja programu „Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych”.

Możliwość wykorzystywania własnego sprzętu komputerowego przez zdających przedmiotowy egzamin i użycia aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych dotyczy wyłącznie rozwiązywania zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego. Test rozwiązywany będzie wyłącznie odręcznie.

W trakcie części egzaminu obejmującej rozwiązywania zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. (art. 78d ust. 12  ustawy – Prawo o adwokaturze).

Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa są materiały przyniesione przez zdających, zaś korzystanie z systemów informacji prawnej będzie miało jedynie charakter subsydiarny. Do dyspozycji zdający będą mieli programy prawnicze -  Lex, Lex Polonica i Legalis. Naczelna Rada Adwokacka  w porozumieniu z wydawnictwami zadbała abyście Państwo w tym roku w czasie egzaminu mogli korzystać z trzech podstawowych, cieszących się dużą popularnością programów.

Przypominam, aby sprzęt komputerowy, na którym będą Państwo zdawać egzamin pozbawiony był programów antywirusowych, a w dniu w którym będziecie Państwo przystępować do egzaminu, abyście wyłączyli wersję demonstracyjną, która w tym roku wyświetlać się będzie na niebieskim tle, wersja ta nie pozwala na jakikolwiek zapis.  

Podczas egzaminu zdający nie może posiadać żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji jak np. i-pod, telefon komórkowy, itp. co wynika z przepisu art. 78d ust. 11 ustawy – Prawo o adwokaturze. Nadto Komisja nie zapewnia  możliwości przechowywania tych przedmiotów, a w przypadku wniesienia na teren miejsca przeprowadzania egzaminu adwokackiego w/w zabronionych urządzeń do przekazu lub odbioru informacji, to na zdającym ciąży obowiązek zdeponowania na czas trwania egzaminu tychże poza miejscem zdawania egzaminu. Zdający nadto ponosi wszelkie związane z tym ryzyko (utraty, uszkodzenia).

Przypominam również o obowiązku wniesienia w sposób prawidłowy opłaty za egzamin adwokacki w wysokości 1125 zł na konto Ministerstwa Sprawiedliwości:

nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000  i złożenia wszelkich koniecznych dokumentów (wniosku oraz zaświadczenia o odbyciu aplikacji ) do dnia 7 sierpnia 2012r.

Życzę wszystkim zdającym powodzenia!!!

Adw. Małgorzata Gruszecka

członek Prezydium NRA

 

Tagi: ministerstwo, aplikacja, egzamin

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email