Historia Adwokatury – bogatsza edycja podręcznika

22.06.2012

Po pół roku od pierwszego wydania ukazała się rozszerzona wersja Historii Adwokatury, autorstwa dr. Adama Redzika i dr. Tomasza J. Kotlińskiego.

Publikacja ma przede wszystkim służyć jako podręcznik dla aplikantów adwokackich, ale opracowanie jest też cennym opisem dziejów palestry zarówno dla studentów prawa jak też doświadczonych adwokatów.

Autorzy już przed wydaniem pierwszego nakładu zakładali, że książka będzie miała swoje uzupełnienie. Dlatego historycy zaraz po oddaniu podręcznika w ręce czytelników zwrócili się z prośbą o rzeczową dyskusję, wskazanie pomyłek i propozycji uzupełnienia tekstu.

Wstęp do poprawionego wydania napisał adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, w którym podkreśla znaczenie historii w kształtowaniu właściwych postaw adwokackich. – W czasach społecznego niezrozumienia idei zawodu adwokata, a także roli samorządu adwokackiego, przypominanie naszego dorobku historycznego i tradycji ma uświadomić, że powinnością adwokata było i jest stanie po stronie człowieka potrzebującego pomocy – napisał.

Nowością jest również wydanie książki w twardej, eleganckiej oprawie.

Publikacja prezentuje specyfikę wykonywania zawodu adwokata na przestrzeni wieków – od starożytności przez średniowiecze, po czasy nowożytne. Wiele uwagi autorzy poświęcają sytuacji adwokatów na przełomie XVIII i XIX wieku w Królestwie Polskim, Rosji, Galicji i Niemczech. W książce znajdziemy rozdziały opisujące aktywność adwokatów w życiu publicznym jak udział w I i II wojnie światowej, działalność parlamentarną, naukową i kulturalną. Szczegółowo omówiono również zmiany w regulacji ustroju Adwokatury w Polsce w XX wieku. Znajdziemy też skondensowane informacje na temat kodeksu etyki adwokackiej czy przygotowania do zawodu na przełomie dziejów.

Podręcznik uwzględnia krótkie historie poszczególnych izb adwokackich, składy rad adwokackich i prezydium NRA. Znajdziemy w nim również życiorysy zasłużonych adwokatów. Książkę wzbogacają liczne fotografie, ikonografie, ryciny, miedzioryty i rysunki. Przedmowę do Historii Adwokatury napisał adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny Palestry.

Obok NRA wydawcą opracowania jest Ośrodek Badawczy Adwokatury im. Witolda Bayera i Redakcja „Palestry”.

„Historię Adwokatury” można kupić w redakcji Palestry. Zamówienie należy złożyć drogą mailową na adres: redakcja@palestra.pl , w którym należy zaznaczyć na jaki adres ma być wysłana książka, podać swoje imię i nazwisko oraz numer NIP – informacje niezbędne do wystawienia faktury.

Koszt podręcznika to 48 zł plus 5% VAT. Zamówienie zostanie zrealizowane po przelaniu kwoty na konto NRA: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się na stronie www.palestra.pl w zakładce: prenumerata.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email