Doskonalenie zawodowe z prawa Unii Europejskiej

26.09.2012

- Szkolenie przeznaczone jest dla adwokatów, którzy w swej praktyce zajmują się sprawami związanymi z prawem europejskim lub też zamierzają się w tego typu sprawach specjalizować. – tłumaczy adw. Janusz Steć, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA. W spotkaniach z adwokatami udział wezmą m.in. sędziowie i eksperci z Trybunału Konstytucyjnego oraz sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szkolenie pt. „Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych i przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej” odbędzie się w dniach 29-30 września 2012 r., 20-21 października 2012 r., oraz 27-28 października 2012 r. w Klubie Adwokatów przy ul. Sławkowskiej 1 w Krakowie. Organizacją szkolenia zajmuje się adw. dr Małgorzata Kożuch.

- Udział w szkoleniu prowadzonym na szczeblu centralnym przez wybitnych specjalistów z tej dziedziny ma charakter prestiżowy. – przekonuje adw. Janusz Steć. Ponadto, uczestnicy zobowiązani będą do przeprowadzenia w ciągu trzech najbliższych lat odpowiednich szkoleń przeznaczonych dla adwokatów lub aplikantów adwokackich.

W szkoleniu udział wezmą adwokaci z 24 izb delegowani przez dziekanów okręgowych rad adwokackich. Inaczej jak w przypadku poprzednich szkoleń organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, tym razem zrezygnowano z ustalania limitu uczestników z poszczególnych izb, przy czym maksymalna liczba wynosi 70 osób z uwagi na pojemność sali wykładowej.

Koszt szkolenia w zakresie wynagrodzenia dla wykładowców i opłacania miejsca spotkań ponosi Naczelna Rada Adwokacka. Pozostałe koszty, w tym opłaty związane z dojazdem i zakwaterowaniem pokryją uczestnicy szkolenia lub ich macierzyste izby adwokackie. Decyzja w tym przedmiocie należy do Okręgowych Rad Adwokackich lub dziekanów.

Czytaj:

informacja o szkoleniu

ramowy program szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email