Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie

12.11.2012

W Krakowie, jak na stolicę kultury Polski przystało, przez trzy dni adwokaci będą świętować Dni Kultury Adwokatury Polskiej. Uroczystości, które odbywać się będą od 21 do 24 listopada br. połączone będą z jubileuszem 40-lecia istnienia Klubu Adwokatów ORA w Krakowie.

W programie znajdują się spotkania, wykłady i koncerty. 21 listopada prof. dr hab. Ewa Łętowska wygłosi wykład pt. „Uwagi o dysfunkcjonalności prawa w Polsce”, który będzie zaliczony w poczet obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów. Wieczorem tego dnia, goście będą mieli okazję wysłuchać prelekcji prof. dr. hab. Teresy Grzybkowskiej pt. „Wokół krakowskiego Rynku (Pan Bóg i Kallimach, Neron i Cecylia, a także Jama)” oraz koncertu w wykonaniu Aleksandry Kuls (skrzypce) i Justyny Danczowskiej (fortepian).

22 listopada, w Klubie Adwokata gościć będzie prof. dr hab. Mieczysława Tomaszewskiego, który opowie „o pięknie dzieła sztuki”. Wieczór uświetni koncert – tym razem z udziałem Tomasza Tomaszewskiego (skrzypce), Doroty Imiełowskiej (wiolonczela) i Jerzego Tosika-Warszawiaka (fortepian).

W piątek 23 listopada odbędą się obrady ogólnopolskiej konferencji szefów szkolenia aplikantów adwokackich. Podczas swojego wykładu, prof. dr. hab. Stanisław Waltoś spróbuje odpowiedzieć na pytanie czy prawnik to zawód czy powołanie. Tego dnia odbędą się również główne obchody 40-lecia Klubu Adwokatów ORA w Krakowie połączone z nadaniem Klubowi imienia adw. Janiny Ruth Buczyńskiej. Dla gości wystąpi kabaret „Piwnica pod Baranami”.

Na ostatni dzień, organizatorzy przewidzieli finał ogólnopolskiego konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich.

Do udziału w Dniach Kultury Adwokatury Polskiej zapraszają adw. Jan Kuklewicz, dziekan ORA w Krakowie, adw. Stanisław Estreich, przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku przy NRA, oraz adw. Stanisław Kłys, przewodniczący Komisji Kultury i Doskonalenia Zawodowego Adwokatów przy ORA w Krakowie.

Szczegółowych informacji udziela biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Czytaj: program

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email