Czy w Polsce powszechny jest dostęp do pomocy prawnej?

09.08.2012

Komisja Praw Człowieka przy NRA zamierza przyjrzeć się systemowi pomocy prawnej z urzędu i poszukać rozwiązań, które dałyby impuls do reformy, dzięki której w Polsce będzie lepiej realizowane prawo do sądu zarówno na płaszczyźnie karnej, cywilnej, jak i administracyjno-sądowej.

Cele te ma pomóc zrealizować organizowana przez komisję oraz Naczelną Radę Adwokacką konferencja pt. „Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu”, która odbędzie się w dniach 15-16 września w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Goście konferencji omówią dostęp do pomocy prawnej z różnych punktów widzenia – adwokata, sędziego, Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaprezentowane zostaną zarówno konstytucyjne standardy pomocy prawnej z urzędu, jak też te wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i prawa unijnego. Pokazane zostaną różnice pomocy prawnej w postępowaniu karnym, karnym wykonawczym, cywilnym oraz sądowo-administracyjnym. Prelegenci przyjrzą się również problemowi pomocy prawnej przedsądowej i pozasądowej dla ubogich.

W dyskusji udział wezmą m.in. prof. Ewa Łętowska, prof. Mirosław Wyrzykowski, dr Hanna Machińska, sędzia Stanisław Zabłocki, sędzia Barbara Piwnik, sędzia Katarzyna Gonera, adw. prof. Piotr Kardas, adw. dr Marcin Radwan-Röhrenschef, adw. dr Wieńczysław Grzyb oraz prof. Eleonora Zielińska. Swój udział w konferencji potwierdzili również goście z zagranicy – prof. Holger Matt, przewodniczący European Criminal Bar Association oraz Kenneth Carr, adwokat i sędzia Woolwich Crown Court w Londynie.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny, organizatorzy jednak proszą o zgłoszenia do 10 września pod numerem telefonu 22 505 25 26 lub mailowo na adres: osobowy@nra.pl

Naczelna Rada Adwokacka utworzyła na Facebooku wydarzenie, na którym na bieżąco można śledzić informacje związane z tematem konferencji.

Czytaj: szczegółowy program konferencji

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email