Czy prawnik wysławia się poprawnie?

19.09.2012

Najnowszy numer pisma szczecińskich prawników „In Gremio” poświęcono kulturze języka polskiego.

Język prawnika musi być precyzyjny, komunikatywny, adekwatny do tego co autor chce przekazać i poprawny. Spełnienie wszystkich tych wymogów jednocześnie jest prawie niemożliwe – pisze dr Agnieszka Choduń, adiunkt Katedry Tworzenia i Wykładni Prawa oraz członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Z kolei Agnieszka Malinowska, kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Gryfinie, w swoim felietonie ubolewa nad powszechnym brakiem odmiany polskich nazwisk.

Ponadto w piśmie o swoich przygotowaniach do Spartakiady piszą jej uczestnicy, a o pasji pracy społecznej opowiada apl. adw. Stelios Alewras.  Z kolei o psychospołecznych aspektach prostytucji dzieci i młodzieży pisze prof. Karol Mausch, z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Godnym polecenia jest również artykuł adw. Marcina Przybysza o europejskim prawie karnym.

Tagi: prawnik

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email