Centrum Mediacyjne przy NRA

15.04.2012

Centrum Mediacyjne przy NRA
Prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA: adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska
Sekretarz Centrum Mediacyjnego przy NRA: Anna Luba-Kozłowska
Telefon: 22 505 25 20
Oficjalna strona Centrum Mediacyjnego: centrummediacji.nra.pl
e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl
 
Centrum Mediacyjne przy NRA zostało powołane uchwałą Nr 59/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku. Statutowym celem Centrum jest propagowanie i rozpowszechnianie idei mediacji wśród członków naszego samorządu, ale także w społeczeństwie oraz edukacja w zakresie mediacji. Przede wszystkim jednak Centrum Mediacyjne będzie prowadziło mediacje i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, przy udziale mediatorów, będących jednocześnie adwokatami. Ta dodatkowa możliwość wykonywania zawodu adwokata / mediatora w Centrum Mediacyjnym przy NRA pozwoli zapewnić stronom korzystającym z alternatywnej metody rozwiązywania sporu profesjonalną pomoc i wsparcie przy mediowaniu.
Zachęcam i zapraszam Koleżanki i Kolegów adwokatów, którzy posiadają uprawnienia mediatora do włączenia się w działania Centrum. W załączeniu do pobrania formularz zgłoszeniowy dla mediatorów.
Adwokatów zainteresowanych szkoleniem serdecznie zapraszam do zgłaszania do Sekretarza Centrum zainteresowania / zapotrzebowania na szkolenia. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń planowanych w roku 2013 znajdą Państwo poniżej w pliku zatytułowanym SZKOLENIA.
Siedziba Centrum mieści się w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej przy ulicy Świętojerskiej 16 w Warszawie, kontakt mailowy pod adresem: centrum.mediacji@adwokatura.pl; tel: 22 505 25 20.
Zachęcam do zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Centrum oraz śledzenia na bieżąco aktualnych informacji o pracach Centrum.
adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska
Prezes Centrum Mediacyjnego
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

aktualności:
Brytyjscy mediatorzy poprowadzą szkolenie w Warszawie
Mediatorzy z Gruzji korzystają z polskich doświadczeń
O mediacjach w Pałacu Prezydenckim
Seminarium arbitrażowe dla młodych prawników w Pradze
Specjalistyczne szkolenie „Techniki mediacyjne”
O arbitrażu i mediacji w międzynarodowym gronie
"Mediacja: to nic nie kosztuje"
Sztuka mediacji w filmie
Brytyjscy trenerzy szkolili polskich mediatorów
Nowa strona Centrum Mediacyjnego przy NRA
Zawodowe szkolenie z mediacji
Centrum Mediacyjne przy NRA współorganizatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Mediacji
Adwokaci szkolili się z mediacji cywilnej i gospodarczej
do pobrania:


       dokumenty:

  1. Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich, maj 2008

  2. Standardy Szkolenia Mediatorów

  3. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediacyjnego

  4. Założenia do zmian systemowych, marzec 2012

  5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych


       deklaracje:

  1. Deklaracja o stosowaniu mediacji i innych alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (ADR)


Źródło dokumentów i deklaracji: strona www Ministerstwa Sprawiedliwości
 
 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email