Bezpłatna pomoc prawna

06.09.2011

Pomoc potrzebującym jest jedną z podstawowych misji polskiej palestry. Adwokaci spieszą z taką pomocą osobom niezamożnym zarówno indywidualnie, jak też w formie akcji podejmowanych regionalnie i na skalę ogólnopolską. Dwa razy w roku – wiosną i jesienią – odbywają się ogólnopolskie dni bezpłatnych porad prawnych. Adwokaci współpracują też z ośrodkami pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, hospicjom, oddziałom Caritasu i innymi organizacjami dobroczynnymi.
Lista adwokatów uczestniczących w Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich
4 czerwca po raz piąty odbędzie się ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich. Weźmie w nim udział prawie 850 adwokatów i aplikantów adwokackich. Adwokaci będą doradzać w godzinach od 9.00 do 15.00 w swoich kancelariach i siedzibach okręgowych rad adwokackich.
Adwokaci po raz kolejny poradzą bezpłatnie
Już po raz piąty, 4 czerwca br., adwokaci w całej Polsce będą udzielać darmowych porad prawnych w ramach Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. Tym razem w akcji weźmie udział 880 adwokatów w 193 miastach, we wszystkich województwach.
Adwokat nie zostanie ukarany za udzielanie porad pro bono – rusza akcja Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich
Starania Naczelnej Rady Adwokackiej o wyjaśnienie sprawy obowiązku rejestracji w kasach fiskalnych oraz odprowadzania podatku VAT od porad prawnych udzielanych pro bono zostały uwieńczone uzyskaniem pisemnego stanowiska Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów uznało, że działania podjęte przez adwokatów podczas Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich nie muszą być objęte ewidencjonowaniem za pomocą kas fiskalnych, adwokaci nie muszą też odprowadzać podatku od bezpłatnych porad. Nie udało się jednak uzyskać zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego ani interpretacji wiążącej.
Wyróżnienia dla adwokatów zaangażowanych w pomoc pro bono
Adw. Magdalena Fertak z Warszawy, adw. Elżbieta Zaniemojska-Krześniowska ze Szczecina, adw. Maciej Blimel z Łodzi oraz adw. Tomasz Tarnawski z Krakowa otrzymali medale Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości za zaangażowanie w pomoc prawną udzielaną pro bono. Wyróżnienia wręczył 18 kwietnia br. Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości podczas spotkania podsumowującego dotychczasowe działania Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
Adwokaci włączą się w kolejną akcję “Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, która odbędzie się w dniach 21-21 lutego 2011 r.
Wkrótce finał kolejnej edycji konkursu Prawnik Pro Bono 31 stycznia 2011
Już po raz ósmy Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych wraz z dziennikiem “Rzeczpospolita” organizuje konkurs Prawnik Pro Bono.
Inicjatywa ta ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom i instytucjom społecznym.
Dotychczasowi laureaci nagrody to m.in. adw. Maria Sawicka oraz adw. Bogumił Jopkiewicz. W ubiegłym roku wyróżnienia otrzymali też adw. Monika Strus-Wołos i adw. Roman Nowosielski.
NRA wspiera kampanię „HDI dla powodzian” 26 listopada 2010
Wraz z końcem września, towarzystwo ubezpieczeń HDI Asekuracja zainicjowało ogólnopolską kampanię skierowaną do osób poszkodowanych przez powódź, która dotknęła w tym roku Polskę. Celem akcji „HDI dla powodzian” jest edukacja społeczeństwa w zakresie radzenia sobie z anomaliami atmosferycznymi oraz pomoc wszystkim ludziom i instytucjom, poszkodowanym w wyniku powodzi.
Adwokaci pomogli bezpłatnie 13 tysiącom osób 6 listopada 2010
Około 13 tysięcy osób skorzystało z pomocy prawnej w ramach IV Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. W tej ogólnopolskiej akcji wzięło udział 1052 adwokatów i aplikantów adwokackich w 194 miejscowościach.
Bezpłatna pomoc adwokacka dla powodzian z Bogatyni 27 sierpnia 2010
Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu podjęła decyzję o udzielaniu bezpłatnych porad adwokackich osobom, które ucierpiały w wyniku powodzi.
Adwokaci pomagają powodzianom 26 maja 2010
Naczelna Rada Adwokacka organizuje akcję bezpłatnych porad prawnych dla osób, które ucierpiały w wyniku ostatniej powodzi. Adwokaci z terenów dotkniętych tą klęską żywiołową będą udzielali bezpłatnych porad wszystkim, których krewni zginęli w wyniku powodzi, którzy utracili swój dobytek lub ponieśli inne straty.
Kolejny sukces akcji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich 17 maja 2010
Około 14 500 osób skorzystało z pomocy prawnej w ramach Trzeciego Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. W tej ogólnopolskiej akcji wzięło udział ponad 900 adwokatów i aplikantów adwokackich.
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 19 lutego 2010
Po raz kolejny adwokaci i aplikanci adwokaccy z całej Polski włączą się w akcję „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W dniach od 22 do 28 lutego 2010 r. adwokaci oraz aplikanci adwokaccy będą udzielać poszkodowanym porad prawnych m.in. w kancelariach adwokackich, siedzibach okręgowych rad adwokackich, sądach oraz ośrodkach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.
Pomoc biednym to obowiązek państwa 14 sierpnia 2009
Pomoc najuboższym obywatelom jest obowiązkiem państwa i wszelkie podmioty, czy to instytucje, fundacje, stowarzyszenia, czy indywidualni usługodawcy – adwokaci, radcowie prawni albo darczyńcy pomagający osobom ubogim – wyręczają państwo.
Adwokaci pomogą osobom pokrzywdzonym przestępstwem 26 czerwca 2009
Palestra włączy się w akcję pomocy ofiarom przestępstw poprzez bezpłatne porady w specjalnych ośrodkach pomocy. Partnerami akcji są Ministerstwo Sprawiedliwości i Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
NRA pomoże pokrzywdzonym dzieciom 25 czerwca 2009
Naczelna Rada Adwokacka wraz z Fundacją Dzieci Niczyje zajmującą się pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom zamierza uruchomić ogólnopolski program pomocy ofiarom przemocy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email