Aplikanci z Katowic zwyciężyli w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan 2012

12.06.2012

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się podczas Pikniku Arbitrażowego 31 maja b.r.

Konkurs składał się z dwóch etapów – pisemnego (fakultatywnego) oraz ustnego (obowiązkowego). Etap pisemny polegał na wniesieniu pozwu oraz odpowiedzi na pozew. Podczas etapu ustnego, uczestnicy wcielili się w role pełnomocników procesowych stron, opracowywali strategię prowadzenia sprawy i reprezentowali strony podczas symulowanych rozpraw. Zarówno arbitrzy oceniający rundy eliminacyjne, jak i zespół rozstrzygający finał konkursu podkreślali bardzo wysoki poziom uczestników, ich dobre przygotowanie merytoryczne i wysokie umiejętności oratorskie.

Organizatorami Konkursu był PKPP Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland. Uczestniczyło w nim około 100 zespołów, czyli ponad 250 młodych prawników. Byli oceniani przez ponad 150 arbitrów – przedstawicieli polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych. Łącznie w ciągu dwóch dni (30 i 31 maja) odbyło się ponad 70 pojedynków drużyn w kilkudziesięciu salach udostępnionych organizatorom przez warszawskie kancelarie.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, w tym uczestnictwo w Vienna Arbitration Days 2013 i udział w balu prawników w Hofburgu, a także cenne nagrody rzeczowe, w tym iPady i program komputerowy Lex Touch.

WYNIKI I EDYCJI KONKURSU ARBITRAŻOWEGO LEWIATAN 2012

Decyzją Zespołu Orzekającego w składzie:  • adw. Jolanta Nowakowska-Zimoch, członek Komitetu Nominacyjnego Sądu Arbitrażowego Lewiatan


  • prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, członek honorowego Komitetu Doradczego Sądu Arbitrażowego Lewiatan


  • prof. dr hab. Jerzy Rajski, członek honorowego Komitetu Doradczego Sądu Arbitrażowego Lewiatan
I miejsce zajęła drużyna KAL129: Alicja Zielińska i Paweł Kwiatkowski  (ORA Katowice)

II miejsce zajęła drużyna KAL3: Łukasz Lasek i Jeremiasz Kuśmierz (ORA Warszawa)

Nagrody za najlepsze pisma procesowe:

POZEW – drużyna KAL9: Antoni Goraj, Anita Barcewicz, Aleksandra Jankowska, Jakub Sikora (ORA/OIRP Warszawa)

ODPOWIEDŹ NA POZEW – drużyna KAL89: Elżbieta Bogucka, Patrycja Bolimowska, Andrzej Gąsior (ORA Warszawa)

Najlepszym mówcą okazał się Jeremiasz Kuśmierz (ORA Warszawa).

Tagi: aplikacja, konkurs

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email