Aplikacja adwokacka

11.09.2011




"Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich."
artykuł 2 Ustawy Prawo o adwokaturze.
Aplikację adwokacką może odbywać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra, bądź ukończyła studia prawnicze za granicą uznane w RP. Aby rozpocząć aplikację należy uzyskać pozytywny wynik z państwowego egzaminu, który organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Aplikacja rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i trwa trzy lata. Każdy aplikant odbywa ją pod kierunkiem patrona.
Po sześciu miesiącach aplikacji aplikant może zastępować adwokata przed sądem rejonowym, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami. Po roku i sześciu miesiącach aplikacji może także zastępować adwokata przed innymi sądami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.
Aplikacja kończy się egzaminem zawodowym przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Obecnie do zawodu adwokata przygotowuje się 5071 aplikantów (stan na 31 lipca 2011 r.)

Do pobrania:




Czytaj informacje dotyczące aplikacji adwokackiej:


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email