Adwokatura

15.08.2011

Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
Adwokat w wykonywaniu obowiązków zawodowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.
„Odkąd spory między ludźmi przestały być rozstrzygane siłą, istnieją adwokaci.
Nie wynaleziono nic bardziej odpowiedniego, ponad postawienie między stronami a sędziami ludzi, których zawodem byłaby obrona interesów stron procesowych.”

Fernand Payen

Więcej na stronie NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email