Adwokatura doceniła najlepszych krasomówców

28.11.2012

W dniach 23-24 listopada 2012 r., w Krakowie, odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich. Pierwszą nagrodę zdobyła Anna Pacholska.

Wyróżnieni zostali również Rafał Tarsalewski (II miejsce) oraz Paulina Pyrek (III miejsce).

Do finału przystąpiło łącznie szesnastu aplikantów adwokackich: Maciej Górczak i Anita Grabianowska z izby warszawskiej, Adam Hans z izby krakowskie, Robert Kamiński z izby płockiej, Tadeusz Koper z izby zielonogórskiej, Piotr Kubicki z izby bydgoskiej, Łukasz Kuczyński z izby siedleckiej, Łukasz Mirocha z izby toruńskiej, Anna Pacholska z izby katowickiej, Marcin Pusty z izby poznańskiej, Paulina Pyrek z izby częstochowskiej, Agnieszka Seliwonik z izby białostockiej, Rafał Tarsalewski z izby łódzkiej, Mateusz Tuński z izby opolskiej, Bartłomiej Witucki z izby gdańskiej, Anna Zbroszczyk z izby kieleckiej.

Jury przewodniczył adw. prof. Piotra Kruszyńskiego. W skład jury weszli również: adw. Czesław Jaworski z izby warszawskiej, adw. dr Monika Zbrojewska z izby łódzkiej, adw. Anna Ślęzak z izby wrocławskiej, adw. Jan Kuklewicz, dziekan ORA w Krakowie, adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach, adw. prof. Wojciech Cieślak z izby gdańskiej, adw. Stanisław Kłys z izby krakowskiej, prof. Tadeusz Malak z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Wszyscy finaliści otrzymali książki wydawnictwa C.H.Beck oraz wydawnictwa ORA w Krakowie. Na zwycięzców czekały nagrody pieniężne oraz podręczniki „Historia Adwokatury” z dedykacją adw. Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Tegoroczny finał konkursu krasomówczego był jednym z punktów programu Dni Kultury Adwokatury Polskiej. Finaliści mieli okazję wysłuchać wykładu prof. dr. hab. Stanisława Waltosia pt. „Prawnik – zawód czy powołanie?” oraz uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych z okazji 40-lecia Klubu Adwokatów ORA w Krakowie, połączonych z nadaniem Klubowi imienia adw. Janiny Ruth Buczyńskiej. Wieczory dni konkursowych uświetniły występy artystów kabaretu „Piwnica pod Baranami”.

Tagi: konkurs

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email