Adwokacki projekt ustawy Prawo o adwokaturze

09.11.2012

Zgodnie z zapowiedziami przekazujemy projekt ustawy Prawo o adwokaturze, przyjęty przez Naczelną Radę Adwokacką 22 września.

Po posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej komisja pod kierownictwem adw. prof. Macieja Gutowskiego naniosła poprawki przyjęte przez NRA. Po opracowaniu redakcyjnym projekt został przekazany ministrowi sprawiedliwości.

Przygotowanie kompleksowych zmian ustawy Prawo o adwokaturze jest realizacją postulatów Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2010 roku. Projekt zastępuje 45-krotnie nowelizowaną ustawę z 26 maja 1982 roku, powstałą w czasie znacznie poprzedzającym transformację polityczną oraz zmiany gospodarcze i społeczne, które również wpłynęły na funkcjonowanie samorządów zawodowych w Polsce. Wynika z konieczności zmian w funkcjonowaniu samorządu adwokackiego ze względu na rosnącą liczbę adwokatów i aplikantów, uzupełnia również luki prawne oraz uwzględnia wytyczne Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj: projekt ustawy Poa

Tagi: legislacja, prawo o adwokaturze

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email